Předčasný nástup do školy: Kdy ho zvážit a jak postupovat?

Zahájení povinné školní docházky v 6 letech je v České republice do jisté míry dáno tradicí. Obecně se předpokládá, že dítě do školy nastupuje ve chvíli, kdy je školsky zralé a školsky připravené. To se však netýká pouze

Novela zákona o účetnictví: Jaké přinese změny od ledna 2025?

Dlouho očekávaná novela zákona o účetnictví má výrazně změnit koncepci současné legislativy, která platí už od začátku devadesátých let. Ministerstvo financí návrh novely zveřejnilo již v lednu 2024. Novela zákona o účetnictví slibuje nižší administrativní zátěž, promítnutí moderních

Vyhláška nedělní klid: Kde všude platí a co se nesmí dělat?

Některá města v České republice vyhlášku o dodržování nedělního klidu zavedla již před více než deseti lety. Některá z nich se na nedělní klid teprve chystají a jiná zavedení povinnosti dodržovat nedělní klid v plánu nemají vůbec. Vyhláška nedělní klid

Neplacené volno: Nárok a jak je to s pojištěním a s daněmi

Ve kterým případech vám na neplacené volno vzniká nárok ze zákona a kdy se naopak musíte dohodnout se zaměstnavatelem? Je zaměstnavatel povinen vaší žádosti vždy vyhovět? V jakém vztahu je neplacené volno a zdravotní pojištění? Kdy si můžu

Šetřím čas i náklady

Na začátku každého měsíce už nemusím hodiny počítat odpracovanou dobu svých podřízených a můžu se věnovat jejich vedení. Je skvělé, když vaši práci udělá někdo, kdo tomu opravdu rozumí.

Co je alternativní školství a jaké jsou v ČR alternativní školy

Alternativní školství označuje zvláštní typ škol, které vyučují žáky jinak než tradiční školy. Jejich cílem je pomoci žákům s určitými výchovně vzdělávacími potřebami, ale i těm, kteří se chtějí vzdělávat odlišným způsobem. Alternativní školy se částečně nebo

Máte právní problémy? Základem je vybrat si spolehlivou advokátní kancelář.

Život je plný nečekaných událostí. Někdy se jedná se o ty příjemné, ale jindy jsou to události o poznání nepříjemnější. Právní problémy se většinou řadí mezi ty méně příjemné události, které je potřeba řešit. Ať už se

Daň z neočekávaných zisků: Koho se windfall tax týká a co vědět?

Dne 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která pro kalendářní roky 2023 až 2025 zavádí nový druh daně z příjmů právnických osob. Jedná se o windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků. Daň z mimořádných zisků platí

Nechte své právní problémy na spolehlivé advokátní kanceláři

Dřív nebo později se to stane většině z nás. Máme nějaký právní problém a potřebujeme ho co nejrychleji vyřešit. Ať už se jedná o problém týkající se občanského, pracovního nebo obchodní práva, každý očekává kvalitní vyřešení sporu. Základem

Katastrální vyhláška: Co se musí zapisovat do katastru a ceny

Návrh na vklad je písemná žádost o to, aby katastrální úřad provedl zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence určitého práva. Ke vzniku takového práva nestačí, když pouze vkladovou listinu podepíšete, ale musíte ji

Dohody o provedení práce 2024: Pravidla a změny od července

Novela zákoníku práce v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr přinesla v posledním roce velké změny. Některé úpravy fungují již od října minulého roku, jiné přišly v lednu 2024. Dalších změn se dočkáme až 1. července 2024. V jakém

Kdy je vhodný odklad školní docházky a jak o něj zažádat?

Každý rok řeší tisíce rodičů otázku nástupu svého dítěte do základní školy. Většina dětí je v období dosaženého šestého roku života zralá a připravená na vstup do základní školy. Nicméně u některých dětí musíme být opatrní a dobře zvážit,

Účetní závěrka: Co to je, jaké má druhy a proč je důležitá

Účetní závěrka představuje souhrn prací na účetní uzávěrce v povinných finančních výkazech, které následně podávají informace o celkové ekonomické situaci společnosti. Co to je účetní závěrka? Co lze vyčíst z účetní závěrky? A víte, jaký je rozdíl mezi řádnou

Rušení nočního klidu: Jak jej prokázat a anonymně nahlásit?

Trápí vás sousedi, kteří hudbu poslouchají příliš pozdě a příliš nahlas? Nebo vás obtěžují hlasité konverzace z nedaleké restaurace? Jak se na rušení nočního klidu dívá právo a jak se lze bránit? Co je považováno za rušení nočního

Placené volno: Kdo a kdy na něj má nárok a jak je placené

V životě se někdy vyskytne situace, kdy potřebujete den nebo dva dny volna k vyřízení zdravotních či rodinných záležitostí. Možná si pro tyto případy raději berete dovolenou. Ne vždy je to však potřeba! Jak definuje zákoník práce

Finanční gramotnost pro děti: Kdy, co a jak děti naučit?

Ideální dobou, kdy učit děti finanční gramotnost, je předškolní věk. Čím dříve pochopí principy financí, tím lépe budou schopny osvojit si správné vzorce chování. Děti své rodiče věrně napodobují, a proto je dobré začít s finanční gramotností

Přeplatek na dani: Kdy vzniká, jak ho zjistit a kdy se vrací

Nárok na vrácení přeplatku na dani vám ze zákona vzniká tehdy, jestliže jste za předchozí zdaňovací období zaplatili vyšší zálohy na daň, než bylo vaší povinností. Přeplatek na dani není vyplácen automaticky, musíte si o něj

Městské slavnosti 2024: Kdy proběhnou ve velkých městech?

Rok 2024 je ve znamení kulturních, společenských a sportovních akcí. Pokud jste doposud neměli šanci zažít podobnou akci, letos máte příležitost. Nepropásněte svoji šanci! Jaké městské slavnosti 2024 přináší, a které z nich stojí za návštěvu? Městské slavnosti

Co dělat, když nechci prodloužit smlouvu na dobu určitou

Máte v současném zaměstnání uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a blíží se její konec? Co dělat, když končí smlouva na dobu určitou? A co dělat, když nechci prodloužit smlouvu na dobu určitou? Jak probíhá ukončení smlouvy na dobu

Inovativní vzdělávání: Co to je a inovativní metody výuky

Inovativní metody ve výuce mohou pomoci dětem lépe porozumět učivu a zlepšit jejich schopnosti. Tyto metody také mohou být zábavnější a motivující pro děti, což může vést k lepšímu výkonu a zájmu o učení. Všechny inovativní metody využívají vnitřní motivaci,

Jak vést účetnictví spolku a povinnost účetní závěrky

Ne všechny spolky mají povinnost sestavovat klasickou účetní závěrku. Neznamená to však, že se na ně nevztahují jiné účetní povinnosti. Jak vést účetnictví spolku? Kdy musí spolek zveřejnit účetní závěrku? Jaké přiznání podává spolek a kdy

Nejmenší obec a nejmenší město v ČR podle obyvatel i rozlohy

Následující článek pojednává o tom, jaké je nejmenší město v Česku republice. Velikost měst rozlišujeme podle počtu obyvatel a podle rozlohy na základě dat Českého statistického úřadu. Stejným způsobem jsou rozděleny nejmenší obce. Zajímá vás, jaká je nejmenší

Minimální mzda 2024: Jaká je její výše a kdo na ni má nárok?

Na prosincovém jednání vláda rozhodla o zvýšení minimální mzdy. Oproti minulému roku si tak polepšíme o 1.600 Kč. Mzda, plat nebo odměna z dohody nikdy nesmí být nižší než minimální mzda! Dodržuje váš zaměstnavatel pracovněprávní předpisy v oblasti odměňování zaměstnanců?

Metody vzdělávání zaměstnanců a jak dosáhnout na dotace?

Potřeba vzdělávání zaměstnanců je důležitým indikátorem v řízení lidských zdrojů. Lidský kapitál je nositelem konkurenceschopnosti podniku, a tak firmy hledají způsoby, jak podněcovat rozvoj zaměstnanců a tím i rozvoj firmy. Neváhají do vzdělávání svých zaměstnanců investovat miliónové částky. Investice

Daňové přiznání 2024: Jak a do kdy podat daňové přiznání?

Jako každý rok s prvním čtvrtletím přichází i povinnost v podobě řádného daňového tvrzení. Povinnost podat daňové přiznání se týká každého daňového subjektu, kterému to zákon ukládá, nebo je k tomu vyzván. Podat daňové přiznání 2024 se vztahuje na

Školka plná radosti a kvalitního vzdělávání

Chtěli byste vaše dítě přihlásit do školky, v níž všem pracovníkům na něm a jeho vývoji skutečně záleží? Pak rozhodně čtěte dále, neboť si představíme mateřskou školku, jež přesně toto nabízí. Jednu z nejlepších mateřských školek najdete v Dobřichovicích,

Nové dopravní značky 2024: Jaké jsou, a znáte jejich význam?

Novela zákona o silničním provozu přináší v roce 2024 na pozemní komunikace celou řadu změn. Jednou z těchto novinek jsou i nové dopravní značky. Podívejte se společně s námi, jaké nové dopravní značky 2024 přináší, ať na silnicích nejste překvapeni!

Jak se připravit na pohovor: Jak se obléct a co nedělat?

Pohovor je dialogem mezi vámi a personalistou, nikoli strašákem a zkouškou. Pohovor slouží k prověření kompatibility mezi uchazečem a potencionálním zaměstnavatelem. Máte šanci předvést své schopnosti, dovednosti a znalosti. Nezapomínejte však na to, že zaměstnavatel si sice vybírá nového zaměstnance,

Projektová výuka: Co to je, jak probíhá a jaké má přínosy?

Role žáků se ve světě dynamicky mění a vyvíjí se velmi rychlým tempem. Ovlivňuje ji socioekonomický faktor a inovativní vyučovací metody, které ví, že informace jsou snadno dostupné a důležitá je práce s nimi. Společnost se posouvá dopředu a světové

Slevy na dani 2024: Které slevy budou zrušeny nebo omezeny?

Prezident republiky dne 22. listopadu 2023 podepsal návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, s jehož účinností se počítá od 1. ledna 2024. Některé daňové slevy a odpočty budou zcela zrušeny. Balíček má vládě pomoct zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou

Poplatek za komunální odpad 2024: K jakému podražení dojde?

V některých částech republiky dojde od ledna 2024 ke zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. Řada obcí bude poplatek za komunální odpad 2024 zvyšovat až o několik stovek korun, jiné obce aktuální částky zachovají. Každá obec

Čísla nechte na odbornících a mějte účetnictví v pořádku

Účetnictví je jedna z věcí, které se mohou zdát jako děsivé pro každého začínajícího podnikatele. Byla by škoda nevěnovat se vlastnímu byznysu, jen kvůli komplikacím spojených s účetnictvím. Ačkoliv je účetnictví poměrně podrobně upraveno zákonem, není tak

Zaměstnanecké benefity 2024: Kdy a jak se budou nově danit?

Prezident republiky dne 22. listopadu 2023 podepsal Poslaneckou sněmovnou postoupený návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů s předpokládanou účinností od 1. ledna 2024. Novela zákona o daních z příjmů, která je v konsolidačním balíčku obsažena, upravuje mimo jiné i zaměstnanecké benefity. Na pořadu

Domácí vzdělávání: Jak funguje, co je potřeba a jak začít?

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo učit své děti doma? Nejste první, ani poslední. Domácí vzdělávání funguje téměř všude po celém světě. Země Evropské unie, tedy kromě Německa, nejsou výjimkou. V České republice funguje

Čistá mzda od ledna 2024: Jaká bude po vládních změnách?

Návrh konsolidačního balíčku už prošel přes poslance a začátkem listopadu i přes senátory, po podpisu prezidenta budou změny definitivní. Od začátku příštího roku nás proto pravděpodobně čeká mnoho změn, a to jak v oblasti sazeb DPH, tak změny, které ovlivní

Kdo může provést odhlášení trvalého pobytu bez souhlasu?

Někdy v životě mohou nastat situace, kdy se s osobou, která žije ve vaší nemovitosti, a která má k místu přihlášen trvalý pobyt, nepohodnete a vaše cesty se musí rozdělit. Jenže co se stane v případě, kdy se tato osoba nechce

Home Office 2023 – Jaké jsou změny a na co máte nově nárok?

Část dlouho diskutované novelizace zákoníku práce nabyla účinnosti začátkem října, zbytek změn můžeme očekávat 1. ledna příštího roku. Novela přinesla už nyní mnoho zásadních změn, týkajících se doručování, dohod konaných mimo pracovní poměr nebo informační povinnosti

Co je to rekvalifikace? Pro koho je dobrá a jak postupovat?

V dnešním turbulentním světě může během pár let zaniknout kdejaká profese. Přicházející automatizace průmyslu i postupný odklon od uhelné energetiky připraví o práci tisíce lidí, proto je nejvyšší čas uvažovat o budoucnosti. Rekvalifikace je důležitý proces, který umožňuje

Poplatek za komunální odpad: Kdo ho platí a jaká je výše?

Ročně vyprodukuje každý Čech průměrně 507 kilogramů komunálního odpadu! Takového množství nepotřebného materiálu je třeba se zbavit, ať už třízením do speciálních kontejnerů a sběrných dvorů, nebo likvidací na skládkách. Nakládání s odpadem spadá do kompetencí jednotlivých

Dědická daň z nemovitosti: Kdo ji platí a jaká je její výše

Zdědili jste byt či chalupu po rodičích? Pak vás jistě zajímá, jak vysokou částku za nemovitost musíte odvést na daních. V dnešním článku se dozvíte, jak je to v současnosti s dědickou daní a její výší. Dále si rozvedeme, jak vysoké

Jak se efektivně učit: Osvojte si osvědčené metody učení

Školní rok je v plném proudu, a s ním i písemky, testy a zkoušení. Ačkoliv strávíme ve škole značné množství času, nikdo nás nenaučil, jak se správně učit. Schopnost naučit se a zapamatovat si informace je přitom klíčová jak pro malé

Jezděte bezpečně díky kvalitní výuce řízení

Řidičské oprávnění. Jen málo lidí by si dokázala přestavit svůj život bez řidičského průkazu a auta. Člověku dodávají jistou dávku svobody a nemusí se tak spoléhat na druhé. Opak je ale pravdou. Všichni účastníci silničního provozu se

Průvodce druhy živností: Co je volná živnost a vázaná živnost?

Rozhodnutí podnikat přináší do života řadu možností, ale taky povinností. Než do světa podnikání vstoupíte, musíte si v hlavě nejprve urovnat, jaké jsou druhy živnosti a následně jeden z nich zvolit. Čeští zákonodárci pro podnikatele vytvořili dvě skupiny

Pedagogiku a sociální služby se vyplatí studovat na soukromé škole

Kvalitní studium pedagogiky je nezbytným krokem i pro ty, kteří se chtějí stát učitely nebo odborníky v oblasti sociálních služeb. Dle čeho vybírat školu a jaké jsou rozdíly mezi studiem na státní střední škole a soukromé střední škole pedagogiky

Práce na home office: Kdo má na ni nárok a jak to funguje?

Home Office. Ještě nedávno byla práce z domova v našich končinách neznámá. Pak přišla koronavirová pandemie a dostala tento pojem do podvědomí všech. Možná, že už se život vrátil do starých kolejí, ale práce home office i nadále vzbuzuje

Kdy se platí CLO, jaká je jeho výše a jak se mu vyhnout?

Často skloňované a přesto mnohdy přehlížené clo může někdy pořádně ztížit život. Jste jedním z těch, kteří preferují nákup zboží ze zahraničí na internetu před nákupem v kamenném obchodě? Jestliže nakupujete zboží z Číny, USA, UK nebo třeba

Potřebujete řidičské oprávnění? Učte se od nejlepších.

Všichni účastníci provozu na pozemních komunikacích mají určité povinnosti. Tyto povinnosti zahrnují zejména chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. Řídit se pravidly provozu na

Září znamená jediné. Školáci jdou zpátky do školy.

Škola základ života. Jedná se nejen o známý český film, ale také nevyvratitelnou pravdu. Škola je velkou součástí každého jedince ve společnosti. Může se jednat o základní, stření či vysokou, ale informace, které si z těchto institucí odneseme nás budou

Žerůtky a okolí: objevte skryté poklady znojemského regionu

Malebná obec Žerůtky se rozkládá asi 9 km severozápadně od Znojma. Z prastaré slovanské osady položené ve zvlněné kotlině podél místního potoka se během 670 let existence obce stala moderní vesnicí. Obec je v současné době vybavena

Obec Nemotice: Nízká hustota zalidnění, vysoká dávka kultury

Přírodní a kulturní dědictví naší země je velmi pestré a bohaté. V každém koutku lze narazit na unikátní zajímavosti typické pro daný region. Tyto hodnoty je potřeba chránit a zachovávat pro další generace. A všichni víme, že ve spolupráci je

Základní škola pečuje o všestranný rozvoj dětí už stovky let

Základní a mateřská škola Šumavské Hoštice byla založena už v 18. století, v posledních desetiletích však prošla nejen stavebními změnami a dodnes poskytuje kvalitní vzdělání a celkový rozvoj až dvěma stovkám dětí. Základní škola je úplná škola s devíti ročníky, na prvním

Kunovice – kulturní klenot Slovácka

Město Kunovice se nachází v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště. Do roku 1990 byly jeho součástí, od počátku roku 1991 jsou samostatnou obcí. V současnosti mají Kunovice zhruba 5 500 obyvatel. Rozkládají se

Precizně vedená daňová evidence minimalizuje riziko chyb

V nepřehledných a neustále novelizovaných daňových předpisech, aby se jeden vyznal. Právě kvůli jejich složitosti, ale také kvůli jistotě, že bude všechno správně, úspoře času a mnohdy i peněz si jak živnostníci, tak velké společnosti běžně najímají účetní. Účetní

Porozumět léčebnému systému starému tisíce let můžete i vy

Tradiční čínská medicína je léčebný systém starý několik tisíc let, využívá metod, jakými jsou akupunktura, fytoterapie, masáže, dietetika a cvičení. Ačkoliv je možné na internetu i v knihách najít množství užitečných rad a informací, pokud chcete o sebe vhodně pečovat,

Vše o Staňkově na dosah kliknutí

Město Staňkov s počtem cca 3 300 obyvatel najdete v Plzeňském kraji v okresu Domažlice. Řekou Radbuzou je rozděleno na dvě části – Staňkov město a Staňkov ves. Do města se pohodlně dostanete vlakem, autobusem i autem. Město leží na hlavní

Navštivte kolébku turistiky v Orlických horách

Váháte, kam se vydat a letní dovolenou? Krkonoše už znáte nazpaměť, v Českém Švýcarsku se nechcete tlačit s davy dalších turistů, a hledáte zachovalou přírodu, horský klid a malebné výhledy do krajiny? Pak jsou tím pravým místem pro vaši příští

V jednotě je síla – ukazuje historie i současnost

Obce Sedlecka se nacházejí mezi Českými Budějovicemi a Vodňany. Sedlec tvoří spolek pěti vesnic – Lékařova Lhota, Malé Chrášťany, Plástovice, Sedlec a Vlhavy. Dohromady v těchto obcích žije přes čtyři stal obyvatel, kteří mají k dispozici veškerou občanskou vybavenost

Oáza klidu v blízkosti Mladé Boleslavi

Obec Strašnov se nachází ve Středočeském kraji v okrese Mladá Boleslav, 7 km jižně od tohoto města. Historie obce je známa jen zlomkovitě. Původně nedaleko vsi stávala v lese tvrz, která měla být sídlem vojenské posádky chránící

Skryté památky a přírodní zajímavosti v okolí Vratislávky

Vratislávka je klidná obec v Jihomoravském kraji, ležící v Křižanovské vrchovině, kde žije 91 obyvatel. Historie této obce se datuje až do roku 1358. Název obce byl odvozen od osobního jména Vratislav a znamenal „Vratislavův majetek“. Pětina území

Užijte si aktivní dovolenou s celou rodinou v podhůří Beskyd

Obec Lučina ležící v severovýchodní části okresu Frýdek-Místek na levém břehu Žermanické přehrady patří mezi jednu z nejmladších obcí u nás. Její historie se začala psát v roce 1956 a její název je odvozen od říčky “Luciny” která se tak

Spolehlivé služby v oblasti daní a účetnictví

Správné vedení účetnictví a dodržování daňových předpisů jsou klíčové pro úspěch každého podniku. Snaha o to, aby daňové povinnosti a účetnictví byly bezchybné a v souladu se všemi aktuálními předpisy, může být ovšem pro mnoho podnikatelů velkým zdrojem stresu. Naštěstí

Příjemné a podnětné prostředí pro předškolní děti

Dětské centrum Neználek z.s. je soukromé zařízení provozující jesle a miniškolku v Jablonci nad Nisou. Dětská skupina je určena pro děti od 1,5 roku do povinné školní docházky. Nízká kapacita 12 dětí umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem.

Získejte kvalitní zaměstnance snadno a rychle: Využití personální agentury

Najít vhodné uchazeče pro pracovní pozice bývá mnohdy zdlouhavý a náročný proces. Je třeba si přečíst řadu životopisů, uspořádat rozhovory, posoudit vhodnost kandidátů, po výběru je nutné novou posilu týmu řádně zaškolit. Proto se řada firem raději

Špičkové účetní a daňové služby na jižní Moravě

Společnost KOCMAN-consulting s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví a daní pro fyzické a právnické osoby v primární působnosti pro oblast Brno, Brno-venkov, Břeclav a Hodonín. Na trhu působí již přes 20 let a za tu dobu si vybudovala stálou klientelu,

Troufnete si na kole přejet nejdelší lávku přes rybník?

Naše země je velmi pestrá a živá, a o kuriozity všeho druhu v ní není rozhodně nouze. Téměř všude narazíte na nějakou zajímavost, ať už jde o místní legendu, zvyk, zajímavou stavbu, přírodní úkaz nebo střípek historie. A obec Krašovice není

Obec střežená dvěma hrady

Když se vypravíte prozkoumávat krásy Křivoklátska, neměli byste minout nenápadnou, ale zajímavou obec Bzová. Obec je obklopena hustými lesy, v její těsné blízkosti se nacházejí vyhledávané cíle turistů, kterými jsou hrady Točník a Žebrák. S historií těchto hradů

Více než stovka volnočasových aktivit – to je Dům dětí a mládeže Vratimov

Volnočasové aktivity a vzdělávací kroužky hrají v rozvoji dětí zásadní roli. Vzdělávání by rozhodně nemělo končit jen u povinné školní docházky. Volnočasové aktivity dětem dovolují prozkoumat jejich talenty a rozšířit své zájmy. Také je mohou naučit lásce ke sportu

Obec Kraselov – tajemné místo v srdci Šumavy

Malebná obec Kraselov se nachází v jižní části České republiky, v okrese Strakonice v Jihočeském kraji. Její poloha, zhruba osm kilometrů jihozápadně od Strakonic, pak návštěvníkům nabízí mnoho unikátních příležitostí k poznávání krásných přírodních lokalit v Šumavském podhůří. Kraselov zároveň

Lovčická malotřídka nabízí osvícené pedagogy i širokou paletu mimoškolních aktivit

Základní škola v Lovčicích v Hradeckém kraji poskytuje dětem od první do páté třídy vzdělání od kvalifikovaných vyučujících. Jedná se o „malotřídku“, to znamená, že žáci pěti ročníků jsou rozděleni do tří tříd. To vede k individuálnějšímu přístupu, rozvoji

Školka má být místem jistoty a bezpečí, kde se může dítě rozvíjet

U předškolního vzdělání více než u čehokoliv jiného platí pořekadlo, že “co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš”. právě mateřská škola je místem, kde se poprvé děti setkávají s reálným světem, pracují v kolektivu, učí se

Prima volba pro základní vzdělání Vašeho dítěte

PRIMA škola je soukromá základní škola v Ostravě-Vítkovicích. Do sítě škol byla zařazena v roce 1992 a jedná se o první školu tohoto typu na Moravě. Kromě dlouholetých bohatých zkušeností na poli vzdělávání dětí nabízí také moderní a podnětné prostředí

Linhartice – klidný život v malebné obci, kde ale není nuda

Obec Linhartice se nachází v Pardubickém kraji vedle města Moravská Třebová. Jedná se o malou a útulnou obec, kde je však stále živo a která toho může hodně nabídnout co se týká společenských akcí, tradic ale i krásné přírody v okolí

Obec Újezd nade Mží – malebná víska jako z pohádky

Obec Újezd nad Mží je malou vesnicí situovanou v okrese Plzeň-sever, jen 4 kilometry od města Touškov. V současné době v ní žije kolem stovky stálých obyvatel, přičemž ale další lidé sem pravidelně přijíždějí – bývá totiž častým

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY – to nejlepší pro budoucnost vašich dětí

Středočeská Základní škola Prosperity je školou sídlící na Václavském náměstí 33 v Nové Vsi u Kolína, která se zaměřuje na profesionálně vedené, ale zároveň i zábavné vzdělávání a výchovu dětí. Tato škola klade obzvláště velký důraz na individualitu každého

Žďárky v CHKO Broumovsko – Kraj kontrastů s bohatou historií a unikátní přírodou

Obec Žďárky leží v krásné podhorské krajině, asi 7 km severně od Náchodu. Název obce pochází z období, kdy se zde vyrábělo dřevěné uhlí. První písemná zmínka o Žďárkách se datuje již z roku 1415 a až do roku 1848

Sedmikráska – mateřská škola plná zážitků a pozitivních vzpomínek

Vzdělání dětí v předškolním věku má velmi důležité a dlouhodobé důsledky pro jejich následný život. Lékaři, psychologové a pedagogové potvrzují, že většinu toho, co se dítě v tomto věku naučí a prožije, je trvalé a že rané zkušenosti se v jeho životě

Frýdlant je centrem kultury i městem památek, kde se nudit nebudete

Přirozeným centrem celého Frýdlantského výběžku je město Frýdlant rozkládající se na obou březích řeky Smědé. Vznikalo a rozrůstalo se ve stínu stejnojmenného hradu střežícího zemskou stezku do Lužice. Také je městem, které rozhodně stojí za návštěvu.

S profesionálním vedením účetnictví šetříte čas i náklady

Mít pořádek ve svých financích je pro každou firmu zásadní pro hladké podnikání ale i proto, aby neměla problémy se zákonem. Vedení účetnictví nebo daňové agendy je však poměrně komplexní úkon, pro který je třeba rozumět

Gymnázium je nejlepší příprava k dalšímu studiu

Gymnázia nabízejí žákům všeobecný přehled a pomáhají jim připravit se na další studium. Žáci, kteří vystudují gymnázium jsou skvěle připraveni na studium na vysoké škole, a to jakéhokoliv zaměření, od přírodovědy, přes techniku až po humanitní obory. Proto

Kvalitní trávení času i radost a rozvíjení dovedností. Dejte děti na hudební nebo výtvarný obor na ZUŠ

Možná na začátku školního roku řešíte, na jaké kroužky vaše dítě přihlásit. Volnočasových aktivit je celá řada a výběr může být složitý. Když své dítě zapíšete do uměleckého kroužku, ať už hudebního nebo výtvarného, prokáže mu

Všestranný rozvoj dítěte, otevřené dveře rodičům a vzdělání pro všechny nabízí ZŠ Straškov

Straškovská základní škola se nachází v lesoparku uprostřed obce a sjíždí se do ní děti z několika okolních obcí i měst. Základní škola Straškov je školou rodinného typu, vzdělává žáky od 1. do 9. ročníku. Děti samozřejmě prochází všemi povinnými předměty,

Kde se v severních Čechách naučit řídit

Naučit se řídit auto či jiné motorové vozidlo je výzva, a to v jakémkoli věku. Aby se člověk zvládl zařadit do silničního provozu a stal se dobrým a zodpovědným řidičem, potřebuje dobré vedení a profesionální přístup. Sháníte-li dobrou autoškolu v Liberci, rozhodně

Když potřebujete nezávislou auditní společnost je tu Audisa Service

Sestavení účetní závěrky není pro podnikatele nic příjemného a jsou to každoroční starosti. Bohužel odevzdáním účetní závěrky to často nekončí, mnohé účetní jednotky mají povinnost ještě závěrku nechat prověřit auditorem. Cílem auditu jako takového je získat

Klidné a rozmanité dětství na pražském sídlišti

Mateřská škola Praha Smolkova se nachází v sídlištní zástavbě nedaleko sportovišť a hydrometeorologického ústavu Praha – Libuš. Nabízí příjemné a podnětné prostředí ve třídách, denní pobyt venku, individuální přístup, seznámení s různými kulturami a podporu dětí s odlišným mateřským jazykem (vietnamština,

Závěť může pomoct předejít rodinným sporům

Dědictví. Strašák mnoha rodin. Často spory o majetek dokážou nalomit i sebesilnější rodinné vazby, dědici jsou schopní se hádat do krve a zcela se rozbratřit. Naštěstí existuje způsob, jak tomu alespoň částečně předejít. A to je závěť sepsaná u notáře.

Obec Horní Bělá a její lákadla

Obec Horní Bělá je obcí s 608 stálými obyvateli ležící v Plzeňském kraji. Spadá přitom do správních obvodů Kralovic a Plasů, stejně tak je i součástí mikroregionů Dolní Střela a MAS Světovina. Samotné území této obce je pak rozděleno hned na tři

Proč je důležité mít spolehlivého účetního?

Zákon jasně stanovuje, za jakých podmínek je potřeba vést účetnictví. Avšak už ne tak jasné většině podnikatelů bývá to, kde si obstarat opravdu kvalitního účetního, který se vám postará o vše potřebné, zatímco vy se budete

Získejte silný základ pro své řidičské dovednosti

Výběr dobré autoškoly je vaším vstupem do světa řidičů. Autoškola vás naučí nejen řídit vůz, ale i se bezpečně chovat na silnicích, nezpanikařit v hustém provozu, zachovat si chladnou hlavu ve stresových situacích za volantem i veškerou teorii

Škola, kde se učí kuchaři roku

Střední škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 se řadí mezi přední gastronomické školy v Praze. Svým studentům nabízí vzdělání v oboru gastronomie a vede je k úspěchům na evropských kuchařských soutěžích. V roce 2019 pořádala Asociace kuchařů a cukrářů soutěž „Kuchař

Kam za studiem grafického designu a fotografování v Liberci?

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. je špičkou, co se týče vzdělávání v oblastech grafiky, webdesignu, fotografie a médií. Jak jste již zajisté z nabízených předmětů pochopili, tak se jedná o uměleckou školu, která se ve studentech snaží maximálně rozvíjet

Vaše nejlepší cesta za základním vzděláním v Pelhřimově

Jste z Pelhřimova, či jeho blízkého okolí a hledáte základní školu, na kterou přihlásit vaše dítko, které již brzy opustí školkový věk? V takovém případě je skvělou volbou Škola Na Pražské 1543, která nabízí možnost dopřát dítěti nejenom kvalitní vzdělání, ale

Co se v mládí naučíš… Aneb angličtina už od školky má smysl

V dnešním globalizovaném světě platí více než kdy dříve, že kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Proto je dobré, když se děti učí cizí jazyk už od raného věku. Děti jsou v tomto věku jako houby,

Kam za účetnictvím v Běchovicích a okolí?

Sídlí vaše firma na Praze 9, nebo v této městské části podnikáte a hledáte spolehlivou účetní firmu z okolí, která se za vás postará o všechny zákonem stanovené povinnosti v oblasti účtování, daní a zpracování mezd? Pak vězte, že je pro

Židlochovice v sobě spojují výhody města a pohodu jihomoravské vinařské obce

Židlochovice jsou malé město nacházející se v okrese Brno venkov, zhruba dvacet kilometrů jižně od moravské metropole. Židlochovice poznáte už z dálky, nad městečkem se majestátně tyčí kopec Výhon, který je nejvyšším bodem Dyjsko-svrateckého úvalu. Městečko leží

Vydejte se v létě za zachovalou přírodou na Novohradsko

Zima už pomalu začíná být dlouhá a ukrátit dlouhé večery může pomoct plánování letní dovolené. Představa sluníčka, aktivit a dobrodružství člověka přece jen trochu zahřeje a povzbudí. A to ani není třeba plánovat dovolenou u moře, ale podívat se na

Do Novohradských hor na běžky i na kolo

V jižních Čechách, asi 12 kilometrů jihovýchodně od obce Trhové Sviny na Českobudějovicku se nachází obec Horní Stropnice. Kdysi to bývala malá osada na okraji neosídleného pohraničního hvozdu, samotná Stropnice vznikla až koncem 12. století. Polovinu

Životní prostředí máme jenom jedno a je třeba ho chránit

Jsme země s neuvěřitelným přírodním bohatstvím, máme krásnou a zachovalou přírodu, lesy, louky, jezera a mnoho dalšího. Zároveň máme dostatek čisté vody, srážek, i dostatek slunečního svitu a klima je u nás vcelku příjemné a přívětivé pro zemědělství. Proto, aby nám příroda

Základní škola ví, že každé dítě potřebuje jinou formu podpory

Každý člověk je jiný a vyniká v jiné oblasti. Někdo z nás je dobrý na počty, další umí skvěle zpívat, jiný je skvělý sportovec, básník, programátor a podobně. U dětí to platí taktéž, každé vyniká v něčem jiném. Na základní škole

V Lešanech u Prostějova najdete mnoho nenápadných památek

Kouzlo naší země spočívá v tom, že kamkoliv se vypravíte, najdete něco zajímavého. Může se jednat o malou vesničku s pár obyvateli a stejně v ní objevíte mnoho pamětihodností, bohatou historii i přírodní krásy. Skvělým příkladem toho je obec Lešany u Prostějova.

Nevíte, jestli chcete v létě na Mácháč nebo poznávat krásy Českého středohoří? Co takhle oboje?

Při plánování letní dovolené v našich luzích a hájích jen těžko budete hledat místo, kde by byla hezčí příroda, více hradů, zřícenin i skalních měst, než je obec Blíževedly. Tato na první pohled nenápadná obec se nachází přímo

Město Lysá nad Labem vás nadchne svou historií

První historická zmínka o městu pochází již z 11. století v souvislosti s knížetem Jaromírem, kterého na lyském hradě věznil, oslepil a později nechal zavraždit jeho bratr Oldřich. Existence Lysé nad Labem jako města je doložena rokem 1291, kdy královna Guta,