Proč je důležité mít spolehlivého účetního?

Proč je důležité mít spolehlivého účetního?

Zákon jasně stanovuje, za jakých podmínek je potřeba vést účetnictví. Avšak už ne tak jasné většině podnikatelů bývá to, kde si obstarat opravdu kvalitního účetního, který se vám postará o vše potřebné, zatímco vy se budete moci nadále věnovat čistě své podnikatelské činnosti. Nicméně tato nejistota bude trvat pouze do okamžiku, než objevíte účetní firmu Marie Pivoňková sídlící v Hradišťsku. 

Ta je totiž připravena vám poskytnout opravdu spolehlivé účetní služby, které budou garancí toho, že vše potřebné budete mít zpracováno skutečně v požadovaných termínech a bez chyb. Zkrátka spolehlivého účetního je potřeba mít zejména z důvodu, abyste se vyhnuli komplikacím (finančním, případně trestním), jež jinak hrozí v případě chybně vedeného účetnictví nebo v případě nedodržování zákonem daných termínů.

 

O co vše se vám účetní postará?

Abychom byli konkrétní, tak účetní nejvíce pomůže s daněmi a daňovým poradenstvím, abyste vždy zaplatili jenom tolik kolik musíte, ne tedy nezákonně méně, ale zároveň nikdy zbytečně více. Jednoduše řečeno dobrý účetní by měl být schopen pomoci i v otázce daňové optimalizace. Dále pochopitelně by měl převzít i veškerou agendu související s vyplácením a evidencí mezd ve firmě. Stejně tak by měl být k dispozici při kontrolách z FÚ a neměl by si hledat výmluvu, proč zrovna v daný okamžik nemůže.

V neposlední řadě by účetní měl dokázat pomoci i s kompletním vyúčtováním služeb. Zkrátka měl by mít přehled o každé finanční transakci, která se u vás ve firmě provede a měl by být schopen ji vždy dobře vyhodnotit a zaevidovat. Avšak účetnictví rozhodně není pouze devízou firem a soukromých podnikatelů, ale mezi nabídkou účetní firmy Marie Pivoňková můžeme nalézt kupříkladu i vedení účetnictví SVJ a vedení účetnictví bytových družstev.