Gymnázium je nejlepší příprava k dalšímu studiu

Gymnázium je nejlepší příprava k dalšímu studiu

Gymnázia nabízejí žákům všeobecný přehled a pomáhají jim připravit se na další studium. Žáci, kteří vystudují gymnázium jsou skvěle připraveni na studium na vysoké škole, a to jakéhokoliv zaměření, od přírodovědy, přes techniku až po humanitní obory. Proto když se žák v deváté třídě rozhoduje, kam chce v životě směřovat, měl by se zamyslet také nad tím, zda ho studium baví a chce v něm pokračovat na vysokou školu. Pokud má sen stát se lékařem, právníkem nebo studovat například politologii, je gymnázium nejlepší volbou pro získání, co nejširšího přehledu.

Právě takové vzdělání studentům nabízí Všeobecné gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem. Gymnázium bylo v tomto městě založeno již v roce 1890 a budova samotné školy je postavena v novorenesančním slohu. V průběhu dlouhých let studovala na této škole celá řada významných osobností, mezi které se řadí například sochař Otto Gutfreund, spisovatelé Ivan Olbracht a Jan Weiss a mnoho dalších. Škola za svá dlouhá léta působení prošla několika školskými systémy a v současné době na ní žáci mohou studovat šestileté a čtyřleté gymnázium. Kapacita školy je tři sta žáků, proto nabízí přátelskou atmosféru, kde se všichni znají a kde se zkušení pedagogové mohou individuálně věnovat každému studentovi. Během společných akcí spolu spolupracují žáci všech tříd, díky čemuž se na škole buduje silný kolektiv a příjemné prostředí.

Škola je moderně vybavena, disponuje učebnami pro výuku přírodovědných i technických předmětů, má jazykovou učebnu a žákům je k dispozici také tělocvična s posilovnou. Všechny třídy jsou vybaveny moderní digitální prezentační technikou. Pro pořádání společenských akcí škola využívá historickou aulu nebo blízké kino a divadlo. Gymnázium Dvůr Králové nad Labem si také zakládá na spolupráci s rodiči ale i na mezinárodní spolupráci a nabízí celou řadu kurzů, exkurzí nebo výměnných pobytů. Žáci také mají možnost se při škole zapojit do volnočasových aktivit.