V jednotě je síla – ukazuje historie i současnost

V jednotě je síla – ukazuje historie i současnost

Obce Sedlecka se nacházejí mezi Českými Budějovicemi a Vodňany. Sedlec tvoří spolek pěti vesnic – Lékařova Lhota, Malé Chrášťany, Plástovice, Sedlec a Vlhavy. Dohromady v těchto obcích žije přes čtyři stal obyvatel, kteří mají k dispozici veškerou občanskou vybavenost (pošta, knihovna, školka, domov s pečovatelskou službou, sportovní areál) a pohodlí, jaké mohou potřebovat. Obce společně pracují na své neustálé modernizaci a rozvoji a jsou sídlem mnoha spolků (keramika, hasiči, rybáři, hudba a mnoho dalšího), místem konání celé řady kulturních, sportovních i jiných akcí a vyznačují se také velmi dobrou dopravní dostupností do větších center.

Vesnice Plástovice a Malé Chrášťany jsou vyhlášenou památkovou rezervací lidové architektury a obecní úřad Sedlec se poctivě o správu, údržbu a opravy těchto domů stará. Dříve se stavěly dřevné domy, které však měly kamenné a ornamenty bohatě zdobené štíty. Tyto svérázné štíty zvané „selské baroko“ byly vystavěny domácími zednickými mistry, téměř umělci, žijícími v okolí. Na tyto domy se každoročně přijíždí podívat mnoho turistů, kteří mohou využít ubytování v několika penzionech nebo v pohodlném wellness hotelu.

Obec Sedlec je také součástí svazku obcí Blata. Ty jsou známé svou historií, která se hluboce zapsala i do plástovických dějin. Známé je vyprávění o Blatech a sedlákovi Kubatovi coby vůdci blatských sedláků při bouřlivých nepokojích, kdy se sedláci dovolávali svobody a práv na Blata a bojovali proti utlačování šlechtou. Spor o Blata se táhl dalších tři sta let, kdy bylo definitivně rozhodnuto o užívání Blat okolními vesnicemi. Na památku Jakuba Kubaty byl roku 1904 postaven na Blatech pomník s jeho sochou. V Plástovicích se odehrává děj románu Karla Klostermanna „Mlhy na Blatech“. Koncem 30. let minulého století byl román zfilmován.