Získejte kvalitní zaměstnance snadno a rychle: Využití personální agentury

Získejte kvalitní zaměstnance snadno a rychle: Využití personální agentury

Najít vhodné uchazeče pro pracovní pozice bývá mnohdy zdlouhavý a náročný proces. Je třeba si přečíst řadu životopisů, uspořádat rozhovory, posoudit vhodnost kandidátů, po výběru je nutné novou posilu týmu řádně zaškolit. Proto se řada firem raději obrací na služby personální agentury. Spolupráce ní přináší celou řadu výhod, z nichž hlavní je úspora vašich zdrojů a času při procesu hledání nových zaměstnanců. Personální agentury jsou také ve svém oboru experty, mají hlubší znalost situace na trhu práce a sledují aktuální dění. Často disponují rozsáhlou sítí kontaktů, která jim umožňuje najít a oslovit vhodné kandidáty i mimo běžné kanály. Také vám mohou pomoci hledat zaměstnance na dočasnou nebo trvalou práci, a to i pro specifické projekty nebo období, kdy je potřeba zvýšeného personálního zabezpečení.

Když se rozhodnete pro spolupráci s agenturou práce a personální agenturou JaMaFo work. s.r.o. získáte komplexní a profesionální služby v tomto oboru. Agentura si s vámi vždy sjedná schůzku a seznámí se s vaší výrobou a strategií, aby si mohla být jistá, že najde ty nejvhodnější kandidáty. Následně vypíše výběrová řízení a zajistí vše s nimi spojené. Práce této agentury zdaleka nekončí výběrem vhodných uchazečů, společnost zajistí také přípravu uchazečů k výkonu požadované pozice se všemi potřebnými školeními a tréninkem.

I nadále zůstane s vámi v kontaktu a zajistí kontroly pracovníků a péči o vaše požadavky. Pokud hledáte specialisty na vyšší pozice, věnuje vám JaMaFo veškerou potřebnou péči. Zástupce agentury se setká s vaším HR oddělením, seznámí se s provozem, zjistí si popis a požadavky pracovního místa, mzdové podmínky, následně vám představí kandidáty a zajistí jim podporu při zaškolení na danou pozici.

Dále se společnost JaMaFo zaměřuje na optimalizaci výroby s cílem zvýšení produktivity. Firma se zaměřuje na podporu výroby a logistiky (lokalizace místa, změny procesu a implementace ve spolupráci s partnery u zákazníka.)