Finanční gramotnost pro děti: Kdy, co a jak děti naučit?

Finanční gramotnost pro děti: Kdy, co a jak děti naučit?

Ideální dobou, kdy učit děti finanční gramotnost, je předškolní věk. Čím dříve pochopí principy financí, tím lépe budou schopny osvojit si správné vzorce chování. Děti své rodiče věrně napodobují, a proto je dobré začít s finanční gramotností u sebe. Co to je finanční gramotnost? Jak naučit děti hospodařit s penězi?

Základy finanční gramotnosti

Co to je finanční gramotnost? Pojem finanční gramotnost v České republice představuje soubor znalostídovedností, pravidelhodnotových postojů občana, které jsou nezbytné k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti. Rovněž aby aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen. Je schopen odpovědně spravovat osobní a rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků, a to s ohledem na měnící se životní situace.

Finanční gramotnost pro děti

Finanční gramotnost je nesmírně důležitá k tomu, aby byl člověk mimo jiné schopen zajistit si příjem, zvážit důsledky osobních rozhodnutí na současný i budoucí příjem, orientace na trhu pracovních příležitostí a rozhodovat o výdajích. Proto je nezbytně nutné k finanční gramotnosti vést člověka od dětství.

Proč je finanční gramotnost pro děti důležitá? Z pevně položených základů v oblasti financí děti budou těžit celý život. Peníze proto v rodině nesmí být zakázané téma. Pokud děti povedete k finanční gramotnosti, budou umět s penězi zacházet zodpovědně. Budou schopny mít přehled nad svými výdaji a nebudou mít problém také něco ušetřit. A především budou schopny porozumět tomu, proč to dělají.

Pokud si tyto návyky člověk osvojí už v útlém věku, je velmi pravděpodobné, že dlouhodobě dokáže předcházet nejrůznějším finančním problémům, jako je například nadměrné zadlužení. Získané vědomosti pak dětem mohou pomoci například při výběru vysoké školy, výběru zaměstnání, nákupu nemovitosti, investování peněz nebo plánování důchodu.

financni gramotnost

Kdy učit děti finanční gramotnost?

Základy finanční gramotnosti pro děti můžete děti učit od momentu, kdy se naučí základy počítání. V tu chvíli jsou schopny si začít uvědomovat hodnotu zboží, věcí a služeb.

Stejně jako je to s učením cizích jazyků, i u finanční gramotnost pro děti platí, že čím dříve s ní začnete, tím lépe. Není třeba se hned od počátku pouštět do komplikovaných pojmů (například hypotéky či akcie). Lepší je začít zvolna od věcí, které děti mají šanci pochopit.

U starších dětí je vhodné počkat na moment, kdy už si samy platí některé výdaje (například svačiny, pomůcky do školy atd.). Tehdy je můžete seznámit s rodinným rozpočtem a sestavit s nimi jejich vlastní první rozpočet. Ten udělejte týdenní nebo měsíční podle toho, jak často dostávají kapesné, a naučte je mít ve vlastních penězích přehled.

Jak naučit děti hospodařit s penězi?

Nejlépe se děti učí na příkladech a běžných situacích z opravdového života. Například během nákupů s rodiči, kdy pozorují placení u pokladen. S dětmi tak mluvte o tom, proč si vybíráte určité zboží a podle čeho se rozhodujete.

Jděte dětem příkladem a v rodinném kruhu vysvětlujte, na čem šetříte a jaké výdaje naopak pravidelně platit musíte.  Vysvětlujte jim, odkud se peníze berou. Mluvte o tom, že peníze se neobjevují v kapsách a peněženkách jen tak z ničeho nic. Ale že se vydělávají prací, aby i ony k nim mohly tímto způsobem přistupovat.

Vůbec nejlepším způsobem, jak naučit děti hospodařit s penězi, je naučit je dovednosti zacházet s vlastními. K tomu skvěle slouží kapesné. S kapesným lze začít ve chvíli, kdy se děti naučí počítat. Díky pravidelné výplatě kapesného se mohou brzy naučit vlastní výdaje rozvrhnout a znát hodnotu peněz.

Jak naučit dítě šetřit peníze?

U menších dětí je nejlepší vést je ke spoření do kasičky. Po nějakém čase ji pak můžete přepočítat a nechat děti, ať si za ušetřené peníze něco koupí. Důležité také je, aby si samostatně vyzkoušely, co se stane, když peníze, které dostanou, hned utratí.

finance deti

Nejlépe děti pochopí hodnotu peněz v případě, že si za vlastní peníze koupí vysněnou věc nebo službu. Měli byste dětem názorně ukázat a vysvětlit, že je důležité také odkládat nějaké peníze stranou. Čím dřív si děti vytvoří tento návyk, tím líp.

Starší děti by se měly učit zacházet s přiděleným kapesným, proto je důležité umět si sestavit jednoduchý plán výdajů. Polovinu by měly směřovat na výdaje, se kterými musí měsíčně počítat, jako jsou jízdenky nebo obědy ve školní jídelně. Další, menší část si můžou ponechat jako rezervu pro nečekané výdaje typu koupě ztraceného pravítka. A nakonec zbylou třetinu kapesného můžou utratit za něco pro radost.

U větších dětí, které už dostávají vedle kapesného také peněžní dary od prarodičů (nebo si například samy kupují svačiny a obědy), je správný čas na založení dětského bankovního účtu. Získají tak nejen perfektní přehled nad svými financemi díky mobilnímu bankovnictví, ale také už nebudou muset spořit do prasátka. Dáte jim tak větší zodpovědnost a k tomu možnost dozvědět se o světě financí ještě víc.