Září znamená jediné. Školáci jdou zpátky do školy.

Září znamená jediné. Školáci jdou zpátky do školy.

Škola základ života. Jedná se nejen o známý český film, ale také nevyvratitelnou pravdu. Škola je velkou součástí každého jedince ve společnosti. Může se jednat o základní, stření či vysokou, ale informace, které si z těchto institucí odneseme nás budou provázet po celý zbytek života. Avšak nejde pouze o znalosti, které si odnášíme. Nezanedbatelnou složkou jsou i společenské vazby a pocit sounáležitosti s jedinci ve stejné věkové skupině. Chodit do školy je zkrátka důležité. Zejména pokud se jedná o základní školu.

Základní škola nabízí mnohem víc než učení abecedy a počítání do sta.

Kromě důležitých informací z oblasti matematiky, českého jazyka nebo prvouky je třeba děti a mládež stimulovat na mnoha rovinách. Škola by měla žákovi nabídnout dostatečné množství mimoškolních aktivit i dostatečné prostory pro společenské setkávání dětí i mimo lavice. Podporovat sportovní činnosti, různé druhy soutěží, kreativních činnosti v podobě výtvarných a keramických kroužků, mají pozitivní dopad na rozvoj dětí. Prostory jako knihovny, školní hřiště, keramické dílny, cvičné kuchyňky, školní družiny, učebny informatiky a společenské místnosti dávají každému jedinci možnost se realizovat v mnoha odlišných odvětvích. Hodně důležitým tématem dnešní společnosti je i ekologie a je na místě vést děti k ekologickému myšlení už od útlého věku.

V případě potřeby by základní škola měla mít speciální výukové potřeby pro nadprůměrně nadané jedince i ty jistým způsobem handicapované. Tyto pomůcky napomáhají k všestrannému a harmonickému rozvoji osobnosti jedince, kdy každému mohou vyhovovat různé metody učení.

Výše uvedené hodnoty jsou součástí každodenního fungování Základní školy Řepy, která dbá na efektivní výuku svých žáků. Škola Řepy dodává žákům nejen potřebné informace, ale i důležitý osobnostní rozvoj.