Slevy na dani 2024: Které slevy budou zrušeny nebo omezeny?

Slevy na dani 2024: Které slevy budou zrušeny nebo omezeny?

Prezident republiky dne 22. listopadu 2023 podepsal návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, s jehož účinností se počítá od 1. ledna 2024. Některé daňové slevy a odpočty budou zcela zrušeny. Balíček má vládě pomoct zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech až o 150 miliard korun. Konsolidační balíček se dotkne zaměstnanců, živnostníků i firem. Přinášíme přehled nejdůležitějších změn v roce 2024.

Slevy na dani

V současnosti fyzické osoby mohou využívat následující slevy na dani:

  • Základní sleva na poplatníka,
  • Sleva na manželku či manžela,
  • Základní / rozšířená sleva na invaliditu,
  • Sleva na držitele průkazu ZTP/P,
  • Sleva na studenta,
  • Školkovné,
  • Sleva za zastavenou exekuci,
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Jaké čekají změny slevy na dani 2024?

Změny pro fyzické osoby 2024

V rámci konsolidačního balíčku bude u fyzických osob zcela zrušena sleva na studenta 2024 a školkovné 2024? Pro její uplatnění slevy na manžela 2024 došlo k podstatnému zpřísnění podmínek.

Sleva na studenta 2024 končí

Daňová sleva na vlastní studium fyzické osoby od ledna skončí. Sleva na studenta 2024 je stanovena v § 35ba odst. 1 písm. f) zákon č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Sleva na studenta 2024 mohla být využita tím, kdo si vydělal více než 206 tisíc korun českých ročně. Je to částka, do které poplatník uplatní teprve základní roční slevu na poplatníka.

Základní sleva na poplatníka 2024 v rámci daňových úspor zatím nemá být navýšena. Roční sleva na vlastní studium činí 4.020 Kč, nebo 335 Kč za každý započatý měsíc studia.

Školkovné 2024 čeká konec

Zákon školkovné upravuje v § 35ba odst. 1 písm. g)§ 35bb. Jak na tom bude školkovné 2024? Daňová sleva za umístění dítěte, tedy tzv. školkovné od roku 2024 zcela skončí. Naposled bude možné o tuto slevu ponížit případnou celoroční daň za zdaňovací období 2023.

Poplatník si bude moci naposledy snížit daň o výdaje, které prokazatelně vynaložil za mateřskou školu, nebo za obdobné zařízení péče o děti předškolního věku. Maximálně však do výše vypočtené celoroční daně, ponížené o slevu na poplatníka či další daňové odpočty.

Pro rok 2023 lze od výše vypočtené celoroční daně odečíst u jednoho z rodičů za každé vyživované dítě žijící s nimi ve společně hospodařící domácnosti až 17 300 Kč. Pokud mají rodiče dvě děti, a oba mají dostatečné příjmy, lze u každého z nich uplatit jedno školkovné 2024.

Sleva na poplatníka 2024

Sleva na poplatníka 2024 je nárokovatelná všemi poplatníky (OSVČ, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské, atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva na poplatníka 2024 se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

skolkovne 2024

Změny pro OSVČ 2024

Účinnost konsolidačního balíčku započne 1. ledna 2024. Změny se dotknou nejen zaměstnanců, ale i firem a osob samostatně výdělečně činných. Jakých slevy na dani 2024 se dočkají živnostníci?

OSVČ: Vyšší odvody na sociální pojištění

Během let 2024 až 2026 se zvýší minimální zálohy na sociální pojištění, a to v důsledku zvýšení minimálního vyměřovacího základu z původních 25 % na 40 % průměrné mzdy. Minimální vyměřovací základ se bude zvyšovat postupně o pět procent ročně.

Vyšší sociální pojištění ale zaplatíte i tehdy, pokud jeho výši počítáte ze skutečného vyměřovacího základu (pokud tedy platíte vyšší než minimální zálohy). Vyměřovací základ se pro výpočet sociálního pojištění zvýší z 50 na 55 % základu daně.

Praktický příklad: Pokud nyní platíte minimální zálohy na sociální pojištění, v roce 2024 budete místo stávajících 2.944 Kč platit 3.852 Kč.

Rušení daňových slev pro OSVČ

Kromě toho, že se zcela zruší daňová sleva na školkovné 2024, sleva na dani na manželku či manžela 2024 bude snížena. Nyní je upravena v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Od 1. 1. 2024 bude v § 35ba odst. 1 písm. b) a v § 35bb.

Nově bude možné uplatnit roční slevu na manžela (definice se nově zúží jen na pojem „manžel“) až do výše 24.840 Kč jen za předpokladu, že manželé vyživují ve společně hospodařící domácnosti dítě, které nedovršilo věku 3 let. Pro účely slevy na manžela se za vyživované dítě poplatníka nepovažuje vlastní vnuk, nebo vnuk druhého z manželů, není-li v péči těchto osob, která nahrazuje péči rodičů.

Pokud bude sleva uplatňována na manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek, tzn. na částku 49.680 Kč.

OSVČ: Změna v sazbách daně z příjmů

Poté, co vláda v roce 2021 zrušila takzvanou solidární daň, nahradila ji jinou formou progrese. Pro vysokopříjmové podnikatele zavedla daň z příjmů 23 %, a to pro roční příjmy nad 48násobek průměrné mzdy. Od roku 2024 se tato hranice sníží na 36násobek průměrné mzdy.

Praktický příklad: V roce 2023 podnikatelé platí vyšší sazbu daně u příjmů, které přesahují 1.935.552 Kč ročně. Od roku 2024 se bude 23% zdanění týkat ročních příjmů nad 1.582.812 Kč.

sleva na poplatnika 2024

Změny pro právnické osoby 2024

Konsolidační balíček 2024 neovlivní pouze fyzické osoby a podnikatele. Řada z navrhovaných opatření se týká také firem. Podívejte se na ty nejdůležitější změny ve slevy na dani 2024 pro firmy.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Výrazná změna, která od příštího roku čeká na firmy, je změna daně z příjmů právnických osob 2024. Ta se zvýší ze současných 19 % na 21 %. Zvýšení sazby daně se bude vztahovat na všechna zdaňovací období po 1. lednu 2024.

Dvě sazby DPH

Místo současných tří sazeb DPH budou od roku 2024 pouze dvě sazby DPH, a to ve výši 12 % a 21 %. Do nižšího pásma se dostanou například potraviny, stavební práce, léky, zdravotní pomůcky, vodné a stočné, sportovní a kulturní akce. Vyšší 21% sazba se bude týkat například nápojů, čepovaného piva, přepravy a skladování komunálního odpadu. Od roku 2024 budou od daně nově osvobozené knihy.

Omezení daňových úlev pro firmy

Dojde také ke zrušení nebo omezení některých daňových úlev pro firmy. Například při nákupu auta „na firmu“ budou na jeden vůz uznatelné pouze náklady do výše 2 milionů korun.