Závěť může pomoct předejít rodinným sporům

Závěť může pomoct předejít rodinným sporům

Dědictví. Strašák mnoha rodin. Často spory o majetek dokážou nalomit i sebesilnější rodinné vazby, dědici jsou schopní se hádat do krve a zcela se rozbratřit. Naštěstí existuje způsob, jak tomu alespoň částečně předejít. A to je závěť sepsaná u notáře. Notáře na sepsání závěti si můžete zvolit sami, u dědického řízení ovšem notáře přiděluje soud, by byla zajištěna maximální nestrannost. Proto je dobré tyto náležitosti řešit v předstihu. Notář vám dokáže poradit, jaký může mít závěť právní dopad, zda je výhodnější darovat majetek příbuzným ještě za života nebo ho rozdělit až dědictví. Zkušený notář také díky své praxi v oboru může odhadnout, jaký dopad může mít závěť na rodinné vztahy a doporučit to nejlepší řešení.

Pokud se rozhodnete sepsat závěť u notáře, máte jistotu, že bude napsaná správě a že bude zaevidovaná. Nemůže ji tedy nikdo zpochybnit ani se nemůže nedopatřením ztratit. Nemusíte se také bát, že by závěť pokazila rodinné vztahy. Můžete do ní nahlížet pouze vy, jinak k ní nemá nikdo přístup. Pokud jste závěť sepsali sami, nebo ji máte podepsanou dvěma svědky, můžete tuto listinu také uložit u notáře. Stále častěji se stává, že závěť sepisují i mladší lidé, například když žijí se svým protějškem v nesezdaném svazku. Není se třeba bát, že smlouva u notáře je neměnná. Vy sami do ní můžete kdykoliv nahlédnout a změnit ji případně ji i zrušit. V případě sepsání více závětí je poté platná ta nejnovější.

Na sepsání závěti si notářskou kancelář můžete zvolit sami. Pokud hledáte notáře Hodonín nebo notáře Kyjov, můžete se obrátit na JUDr. Ivanu Šafaříkovou. Poskytuje veškeré notářské služby, zahrnující ověřování shody opisu, ověřování pravosti podpisu, úschovu listin a mnoho dalšího. JUDr. Ivana Šafaříková nabízí také služby Czech pointu.