Dohody o provedení práce 2024: Pravidla a změny od července

Dohody o provedení práce 2024: Pravidla a změny od července

Novela zákoníku práce v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr přinesla v posledním roce velké změny. Některé úpravy fungují již od října minulého roku, jiné přišly v lednu 2024. Dalších změn se dočkáme až 1. července 2024. V jakém stavu se nyní nachází dohoda o provedení práce? Jak to bude s DPP v roce 2024?

Dohoda o provedení práce

Novela č. 281/2023 Sb., kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), přinesla v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda a pracovní činnosti (DPČ)) zásadní úpravy. Změny u dohody provedení práce (DPP), které jsou platné od 1. října 2023 a 1. ledna 2024, byly dány novelou. Další změny s účinností od 1. července 2024 přináší konsolidační balíček, který dne 22. 11. 2023 podepsal prezident republiky.

První významné změny dohody o provedení práce započaly vloni na podzim, kdy se dohody začaly více přibližovat pracovnímu poměru. Z hlediska úpravy pracovní doby a jejího rozvržení, doby odpočinku, zákonných příplatků či například překážek v práci tak lidé pracující na základě dohody o provedení práce získali postavení obdobné zaměstnancům. Od letošního ledna mají navíc nárok na dovolenou. S větší mírou regulace dohod konaných mimo pracovní poměr se nabízí otázky, zda se nevytrácí jejich atraktivita, která spočívá v jejich flexibilitě a jestli tím nedojde k jejich útlumu.

dohoda o provedeni prace

Jak to bude s DPP v roce 2024?

Od července se u dohody o provedení práce 2024 upraví hranice účasti na povinném pojištění. V současné době podle § 7a zákona č. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění platí, že zaměstnanci, který pracuje na DPP, vzniká účast na odvodech, jestliže si za měsíc vydělá částku, která nepřesáhne 10 000 Kč. U DPČ tato částka činí 3 999 Kč. Tato výše se počítá pro každého zaměstnavatele samostatně. V případě, že měl brigádník doposud dvě a více DPP a v každé z nich si vydělal měsíčně do 10 000 Kč, pak mu nebyly odváděny zálohy na zdravotní ani sociální pojištění. Pokud navíc brigádník podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani z příjmů, mohl uplatňovat slevy na dani.

Nově bude platit, že pokud v případě souběhu více DPPvíce zaměstnavatelů bude činit v souhrnu příjem z dohody o provedení práce 2024 40 % průměrné mzdy – tedy částku 17 500 Kč pro rok 2024, bude příjem podléhat odvodu sociálního pojištění. Stejně tak bude podléhat odvodu odměna pouze u jednoho zaměstnavatele, pokud příjem z DPP dosáhne 25 % průměrné mzdy – tedy částku 10 500 Kč pro rok 2024. Doteď se jednalo o částku 10 000 Kč. Pro účely stanovení 25 % a 40 % průměrné mzdy se vypočtená částka zaokrouhluje na pětisetkorunu směrem dolů.

U dohody o pracovní činnosti se nic nemění. Odvodu podléhá odměna až od 4 000 Kč za měsíc.

dohody o provedeni prace 2024

Zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce přede dnem účinnosti zákona (před červencem 2024) a toto zaměstnání bude trvat i po účinnosti tohoto zákona, musí se přihlásit se do registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona č. 187/2006, o nemocenském pojištění nejpozději do 30 dnů.

Zaměstnavatel bude mít povinnost do 20. dne následujícího měsíce poskytovat na předepsaném formuláři informace o výdělku všech svých zaměstnanců činných na DPP na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) či České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pokud bude dosaženo částky pro odvod pojistného z důvodu souběhu více dohod (alespoň 17 500 Kč), pak tuto skutečnost OSSZ či ČSSZ oznámí všem dotčeným zaměstnavatelům. Ti budou muset do 30 dnů od oznámení odvést pojistné za zaměstnavatele ve výši 24,8 % z hrubého příjmu. Stejně tak dostane oznámení zaměstnanec přímo od OSSZ či ČSSZ s částkou, kterou má uhradit přímo na účet OSSZ či ČSSZ, přičemž se bude jednat o pojistné ve výši 7,1 % z hrubé mzdy (navýšení o 0,6 % na nemocenské pojištění, které teď zaměstnanci nehradí).

Červencové změny až v lednu 2025?

V současné době by se měla připravovat další novela zákoníku práce. Ta by účinnost červencové změny pojištění u dohody o provedení práce 2024 mohla odsunout až na 1. ledna 2025. Jestliže návrh projde legislativním procesem, pak by mohlo od ledna 2025 platit i pravidlo, že kdo přihlásí svého zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) jako první, nebude za něj do stanovené hranice odvádět pojištění.