Nejmenší obec a nejmenší město v ČR podle obyvatel i rozlohy

Nejmenší obec a nejmenší město v ČR podle obyvatel i rozlohy

Následující článek pojednává o tom, jaké je nejmenší město v Česku republice. Velikost měst rozlišujeme podle počtu obyvatel a podle rozlohy na základě dat Českého statistického úřadu. Stejným způsobem jsou rozděleny nejmenší obce. Zajímá vás, jaká je nejmenší obec v ČR podle obyvatel a jaká je nejmenší obec v ČR podle rozlohy?

Obce a města v České republice

Obec je dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, dále jen „zákon o obcích“) základním územním samosprávným společenstvím občanů. Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec, ve které žije minimálně 3 000 obyvatel a v případě, že tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády, je městem (§ 3 odst. 1).

Nová obec může vzniknout oddělením části obce, popřípadě změnou nebo zrušením vojenského újezdu dle § 20a. V případě oddělení je však zapotřebí, aby měla alespoň 1 000 obyvatel. Zákony však nestanoví minimální hranici počtu obyvatel obce. Obec úředně nezanikne ani v případě, že je zcela vylidněna.

Každý rok Český statistický úřad (ČSÚ) zpracovává demografickou statistiku České republiky. Data zveřejňuje na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytu a každoroční bilance demografických událostí. Jedním ze základních údajů demografické statistiky je počet obyvatel, tedy početní stav obyvatel k určitému okamžiku. Nejnovější data jsou z ledna 2023.

Jaká je nejmenší obec v ČR podle obyvatel?

Nejmenší obec v ČR podle obyvatel je Vysoká Lhota. Nachází se v okrese Pelhřimov v kraji Vysočina a žije zde pouze 16 obyvatel! V lednu roku 2023 měla pouze o 4 obyvatele méně, než měla druhá nejmenší obec v ČR podle obyvatel (Čilá). Vysoká Lhota vždy patřila k nejméně lidnatým obcím. Počet obyvatel nikdy nepřesáhl hranici 200, nynějších 16 je však zatím nejnižší v historii její existence.

Vysoká Lhota dokonce drží i jiné prvenství. Je také věkově nejstarší obcí v Česku. Podle dat ČSÚ z ledna 2023 byl věkový průměr obyvatel ve Vysoké Lhotě 65,1 let. Zajímá vás o Vysoké Lhotě více? Přečtěte si o rekordmanovi mezi českými obcemi!

Druhá nejmenší obec v ČR podle obyvatel je Čilá. Nachází se v okrese Rokycany v Plzeňském kraji a má pouze 20 obyvatel. Obec Bludov se svými 22 obyvateli je třetí nejmenší obcí co do počtu obyvatel v České republice, současně je však nejméně lidnatou obcí v celém Středočeském kraji. Obec se nachází v okrese Kutná Hora.

Jaká je nejmenší obec v ČR podle rozlohy?

Rozlohou nejmenší obec v ČR je vist. Prvenstvím se pyšní díky rekordně malé rozloze 0,42 km2, tedy pouze 42 ha! Podle dat ČSÚ v Závisti k 1. 1. 2023 žije 153 obyvatel. Obec se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Blansko, přibližně 20 km severně od Brna. Brno je přitom hned za Prahou největším městem v České republice, a to jak podle rozlohy (230,18 km2), tak podle počtu obyvatel (396 101).

Druhá nejmenší obec v ČR co do rozlohy je Strukov s 0,53 km2. Nachází se v okrese Olomouc v Olomouckém kraji a žije zde 162 obyvatel. Pomyslnou třetí příčku obsazuje obec Strýčice s rozlohou 0,64 km2. Nachází se v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji, přibližně 16 km od Českých Budějovic. Žije zde celkem 59 obyvatel. Na posledním místě v seznamu nejmenší obec v ČR je Kratochvilka s rozlohou 1,50 km2. Obec leží v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov a žije zde 483 obyvatel.

Věděli jste, že v ČR je celkem 12 obcí, jejichž rozloha je menší než 1 km2? Seznam nejmenších obcí v Česku, který zahrnuje obce o rozloze do 1,5 km2 (150 ha) včetně, obsahuje neuvěřitelných 56 obcí.

nejmensi obec v CR

Jaké je nejmenší město v České republice podle obyvatel?

Kde žije nejméně obyvatel v ČR? Nejmenší město v ČR podle obyvatel je Přebuz. Žije zde pouze 79 obyvatel, z toho 40 mužů a 39 žen. Nachází se na území o rozloze 29,79 km2 v okrese Sokolov v Karlovarském kraji.

Druhé nejmenší město v ČR podle obyvatel je Loučná pod Klínovcem se 197 obyvateli. Město o rozloze 20,89 km2 se nachází v Krušných horách, v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Jedná se o nejzápadnější město Ústeckého kraje. V poválečném období se nově usedlí obyvatelé špatně sžili s horskou obcí, a proto počet obyvatel od druhé světové války neustále klesá.

Třetím nejmenším městem v Česku co do počtu obyvatel je Rejštejn. Žije zde celkem 253 obyvatel. Město s rozlohou 30,43 km2 se nachází v okrese Klatovy v Plzeňském kraji.

Jaké je nejmenší město v ČR podle rozlohy?

První místo v seznamu nejmenší města v ČR podle rozlohy obsazuje Rudolfov s rekordně malou rozlohou 3,19 km2. Rudolfov se nachází v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji a žije zde celkem 2 559 obyvatel.

Druhým nejmenším městem v ČR je Adamov. Nachází se na území o rozloze 3,78 km2 v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Žije zde 4 538 obyvatel. Nedaleko města se rozkládá chráněná krajinná oblast Moravský kras.

Město Vidnava v okrese Jeseník v Olomouckém kraji je s rozlohou 4,27 km2 třetí nejmenší město v ČR podle rozlohy. Počet obyvatel činí 1 195.

nejmensi obec v CR podle obyvatel