Linhartice – klidný život v malebné obci, kde ale není nuda

Linhartice – klidný život v malebné obci, kde ale není nuda

Obec Linhartice se nachází v Pardubickém kraji vedle města Moravská Třebová. Jedná se o malou a útulnou obec, kde je však stále živo a která toho může hodně nabídnout co se týká společenských akcí, tradic ale i krásné přírody v okolí a služeb pro občany. Historie této obce sahá až do roku 1365, kdy jsou zmiňovány dva mlýny v obci. Pravděpodobně byla ale jako řada okolních obcí založena německými kolonisty mnohem dříve. V minulosti se Linharticím říkalo také Raynersdorf. Tato obec má velmi bohatou a dobře zaznamenanou historii, kterou milovníci dob minulých najdou v kronice a mohou se tak dozvědět vše o zapomenutých válkách, krutých pánech i strastích svých předků.

V současné době jsou Linhartice moderní obcí, ve které se nachází 216 obytných domů a žije celkem 630 obyvatel. V posledních deseti letech se obec víceméně zaměřovala na dobudování kanalizace, revitalizaci vodovodů, opravu veřejného osvětlení a opravu budov v majetku obce, v roce 2013 byla dokončena rozsáhlá oprava kulturního domu. Objekt je využíván pro pořádání zábav, karnevalů, výstav a různých jiných kulturních akcí.

Prostory kulturního domu využívají též spolky působící na území Linhartic. Sportovnímu vyžití občanů slouží kromě oddílu kopané i Klub stolních tenistů založený v roce 1990 a pro ženy a dívky nově založený Taneční klub zumby. Kromě sportovního vyžití nabízí obec i bohatý kulturní život. Více než dvacet let je v obci každoročně v rámci masopustního veselí pořádán oblíbený masopustní průvod.

Obec se vyznačuje také dobrou občanskou vybaveností. Občanům Linhartic je k dispozici obecní úřad, kde mohou vyřizovat své záležitosti. V obci se nachází také prodejna se smíšeným zbožím, knihovna a mateřská škola. Do většího města – Moravské Třebové je to, co by kamenem dohodil. Obec v sobě tedy spojuje pohodu klidného života s dostatkem vyžití i služeb po občany. Za zmínku stojí také krásná příroda v jejím okolí, vedle obce se rozkládá přírodní památka Hradisko a kousek od ní leží přírodní park Bohdalov – Hartinkov.