Čistá mzda od ledna 2024: Jaká bude po vládních změnách?

Čistá mzda od ledna 2024: Jaká bude po vládních změnách?

Návrh konsolidačního balíčku už prošel přes poslance a začátkem listopadu i přes senátory, po podpisu prezidenta budou změny definitivní. Od začátku příštího roku nás proto pravděpodobně čeká mnoho změn, a to jak v oblasti sazeb DPH, tak změny, které ovlivní výši naší čisté mzdy. V dnešním článku si vysvětlíme, co je to hrubá a čistá mzda a komplexně zmapujeme změny v oblasti mezd, které nás v roce 2024 čekají.

Hrubá versus čistá mzda

Základní rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou nejspíš většina z nás chápe, ale jak přesně se čistá mzda počítá? Pod pojmem hrubá mzda rozumíme odměnu za práci zaměstnance před zdaněním a dalšími odpočty, jedná se o částku, která je uvedena v pracovní smlouvě. Čistá mzda se vypočítá z hrubé mzdy, a to odečtením zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance i zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, a dále připočtením daňového zvýhodnění. Sazba daně z příjmu je 15 %, ale pokud měsíční příjmy převyšují čtyřnásobek průměrné mzdy, pak 23 %. Odvody za sociální a zdravotní pojištění jsou odváděny jak vámi, tak zaměstnavatelem. Výsledná suma odvodu zaměstnance je 11 % hrubé mzdy, z toho 6,5 % tvoří sociální pojištění, a pojistné na zdravotní pojištění činí 4,5 %.

čistá hrubá mzda

Co je to konsolidační balíček a jaké změny přináší?

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, známější pod zkratkou „konsolidační balíček“ je novelizací asi šesti desítek zákonů, změny tedy postihnou téměř každého. V příštím roce se očekávají zvýšené odvody zaměstnanců, nejvíce změny postihnou zaměstnance se středními příjmy s malými dětmi. Finální částku čisté mzdy ovlivní zejména rušené slevy na daních i nová výše odvodu na nemocenské pojištění ve výši 0,6 procenta hrubého příjmu. Osobám samostatně výdělečně činným vzroste vyměřovací základ, firmám stoupne korporátní daň. Výdaje domácností navýší i téměř dvojnásobný nárůst daně z nemovitosti a vyšší spotřební daně, zejména u alkoholu a tabáku.

Změny, které ovlivní výši čisté mzdy

 • Nemocenské pojištění
  V roce 2024 budou zaměstnanci ze své hrubé mzdy odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu a nově také nemocenské pojištění. Z hrubé mzdy bude v příštím roce zaměstnancům sráženo zaměstnavatelem nemocenské pojištění v sazbě 0,6 procenta. Nově tak se tak zaměstnancům zvýší odvody z 11 % na 11,6 % hrubé mzdy.

 •  Zrušení slevy na studenta
  Finální výši čisté mzdy v roce 2024 dále ovlivní zrušení některých daňových výhod, například zrušení slevy na studenta ve výši 335 korun měsíčně. Z důvodu zrušení slevy na studenty vzroste za rok 2024 daňová povinnost pracujících studentů až o 4 020 korun.

mzda 2024

 • Omezení slevy na manželku/manžela
  Konsolidační balíček přináší také omezení slevy na manžela (manželku). V současné době platí, že v případě, kdy příjem druhého z manželů nepřesahuje 68 000 korun ročně, může jeho manžel/ka v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit slevu na manžela/ku ve výši 24 840 korun. Jestliže je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, tedy 49 680 Kč. Pro příští rok se však zpřísní podmínky pro čerpání této vysoké daňové slevy, neboť bude umožněno její čerpání pouze na manžela/ku pečující o dítě do tří let věku.

 • Snížení hranice pro vyšší sazbu daně z příjmů
  Zásadní změnou je snížení hranice pro zvýšenou 23% sazbu daně z příjmu fyzických osob. Zatímco v roce 2023 podléhá vyšší daňové sazbě souhrnný základ daně přesahující 48násobek průměrné mzdy (tj. 1 935 552 Kč), od roku 2024 by se měla hranice snížit na 36násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda má v roce 2024 činit 43 967 Kč, všeobecný vyměřovací základ vláda stanovila na 40 638 Kč.
 • Zrušení školkovného
  Citelnou změnou pro rodiny s dětmi bude zrušení školkovného. Doteď si vždy za celý rok mohl jeden z rodičů snížit vypočtenou daň z příjmu o školkovné, přičemž maximální částka školkovného byla na úrovni minimální mzdy v daném roce. Za rok 2023 je tedy možné snížit vypočtenou daň z příjmu až o 17 300 korun na každé dítě, příští rok u tuto možnost rodiny s malými dětmi přicházejí.

2024 mzda