Když potřebujete nezávislou auditní společnost je tu Audisa Service

Když potřebujete nezávislou auditní společnost je tu Audisa Service

Sestavení účetní závěrky není pro podnikatele nic příjemného a jsou to každoroční starosti. Bohužel odevzdáním účetní závěrky to často nekončí, mnohé účetní jednotky mají povinnost ještě závěrku nechat prověřit auditorem. Cílem auditu jako takového je získat přiměřenou jistotu, že ověřované výstupy neobsahují významné nesprávnosti. Prověřuje se, zda účetní dokumentace, doklady a účty jsou pravdivé, platné a spolehlivé. Alternativní službou je prověrka účetních informací, prověrka poskytuje nižší míru ujištění než audit. Výstupem auditu provedeného kvalifikovaným auditorem společnosti je auditorská zpráva.

Audisa Service, s. r. o. je nezávislá auditorská společnost, která provádí auditorské služby v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy. Tato společnost byla založena v roce 2008 jako pokračovatel v podnikání fyzické osoby Ing. Josef – AUDITOR. Ing. Josef Špeta je jedním ze společníků společnosti a je také jedním z prvních auditorů v České republice. Auditorské služby poskytuje od jejich samého počátku v ČR. Druhým společníkem je Ing. Pavla Kvapilová, která pracuje jako asistent auditora od roku 1998. Pracovníci společnost se pravidelně vzdělávají v oblasti účetní, daňové i právní, aby byli schopni poskytovat vždy aktuální a spolehlivé služby. Díky tomu se na tuto firmu obracejí i významné společnosti.

Společnost Audisa Service, s. r. o. provádí zákonný a smluvní audit účetních závěrek sestavených podle českých účetních pravidel, také sestavený podle IFRS, dále nabízí ověření zahajovacích rozvah auditorem, audity projektů financovaných z fondů EU audity neziskových informací. Kromě toho tato společnost nabízí účetnictví Praha. Tyto služby zahrnují dohled nad vedením účetnictví, poradenství při výběru vhodného účetního softwaru, při organizaci a personálním obsazení účetního oddělení i nabízí samotné zpracování účetních závěrek nebo jejich částí.