Prima volba pro základní vzdělání Vašeho dítěte

Prima volba pro základní vzdělání Vašeho dítěte

PRIMA škola je soukromá základní škola v Ostravě-Vítkovicích. Do sítě škol byla zařazena v roce 1992 a jedná se o první školu tohoto typu na Moravě. Kromě dlouholetých bohatých zkušeností na poli vzdělávání dětí nabízí také moderní a podnětné prostředí a kvalitní pedagogy. Řízení školy, podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve škole od kontrolních orgánů opakovaně získávají nadprůměrná hodnocení. Škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších základních škol v republice. Jako u jedné z mála škol v ČR je zde začátek výuky posunut na 8:30, především kvůli dojíždějícím žákům.

Tím, že se jedná o soukromou školu, kde rodiče platí školné, klade si škola na kvalitu výuky vysoké nároky. Žáci jsou vedeni k dovednostem jako je schopnost vyhledávat a zpracovávat informace a také si sami plánovat a systematizovat učení, což je veliká výhoda do budoucna pro studiu na střední a vysoké škole. V hodinách děti často pracují na různých skupinových projektech a rozvíjejí tak svoji schopnost spolupráce. Veškerá výuka probíhá ve škole a děti nedostávají žádné písemné domácí úkoly. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému z nich a případné přizpůsobení podmínek ke vzdělání mimořádně nadaným žákům či dětem se specifickými potřebami. Škola má vlastní systém hodnocení se zaměřením na sebehodnocení žáků.

Z nabízených volnočasových aktivit lze zmínit např. divadelní kroužek, kroužek vaření, logiky, fotokurz či English club – anglická konverzace s rodilým mluvčím. V rámci výuky angličtiny a anglického klubu pořádá tato moderní škola pravidelnou přípravu na britské zkoušky. V rámci spolupráce s autorizovaným centrem mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English nabízí dětem možnost vykonat jazykové zkoušky Cambridge pro děti (YLE) a dále jazykové zkoušky KET for schools a PET for schools.