Základní škola pečuje o všestranný rozvoj dětí už stovky let

Základní škola pečuje o všestranný rozvoj dětí už stovky let

Základní a mateřská škola Šumavské Hoštice byla založena už v 18. století, v posledních desetiletích však prošla nejen stavebními změnami a dodnes poskytuje kvalitní vzdělání a celkový rozvoj až dvěma stovkám dětí. Základní škola je úplná škola s devíti ročníky, na prvním stupni jsou zpravidla spojovány dva ročníky, od 6. třídy jsou žáci vyučováni v samostatných třídách. Většinu žáků tvoří dojíždějící děti z okolních obcí, škola poskytuje inkluzivní vzdělávání všem, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných žáků.

Škola se může chlubit jak materiálním vybavením, tak kvalitním personálním složením. Pro žáky je k dispozici dostatek učebnic a učebních pomůcek, využít mohou také řádně zásobenou školní knihovnu. Běžné učebny doplňuje počítačová učebna, učebna s interaktivní tabulí a panelem a dílna. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami škola poskytuje co nejpříznivější podmínky pro efektivitu jejich vzdělávání, učitelé i jejich asistenti se zaměřují také na specifické potřeby a podpůrná opatření nadaných dětí.

Před začátkem vyučování a po jeho skončení můžou děti trávit čas ve školní družině. Družina je místem odpočinku a relaxace, její účastníci se každý den věnují různorodé zájmové činnosti. Zkušené vychovatelky připravují pro děti zajímavé projekty, výlety do obecní knihovny i do přírody, i společenské akce jako jsou karneval nebo soutěže. Stravování pro žáky zajišťuje školní jídelna, která dbá na vyváženou stravu. Pro všestranný rozvoj dětí jsou vhodné mimoškolní aktivity, proto škola nabízí širokou paletu kroužků, od vzdělávání v náboženství, přírodovědě, žurnalistice nebo zdravotnictví až po sbor, dramatický kroužek, sportovní aktivity a vyšívání.

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání pro více než 20 dětí. Mateřská škola sdílí budovu základní školy, o rozvoj dětí se starají zkušené pedagožky. Zázemí je vybaveno rozličnými hračkami, didaktickou technikou i učebními pomůckami. Děti mohou využívat školní tělocvičnu i zahradu s dětským hřištěm.