Všestranný rozvoj dítěte, otevřené dveře rodičům a vzdělání pro všechny nabízí ZŠ Straškov

Všestranný rozvoj dítěte, otevřené dveře rodičům a vzdělání pro všechny nabízí ZŠ Straškov

Straškovská základní škola se nachází v lesoparku uprostřed obce a sjíždí se do ní děti z několika okolních obcí i měst. Základní škola Straškov je školou rodinného typu, vzdělává žáky od 1. do 9. ročníku. Děti samozřejmě prochází všemi povinnými předměty, vzdělávání místních žáků se ale zaměřuje také na rozvoj jejich schopností a dovedností, které jsou předpokladem k dosažení dalšího vzdělání a uplatnění ve společnosti. Škola vyniká akcentem na všestranný harmonický rozvoj dětí a individuálním přístupem k nim i jejich rodičům.

Od roku 2007 je při škole zřízena škola speciální se dvěma třídami, do nichž dochází žáci se speciálními potřebami. Škola nabízí vzdělání pro všechny, vítány jsou děti z minoritních společenských skupin, ať už se jedná o žáky s postižením nebo romské a ukrajinské děti. Celkovým rozvojem, pomocí s jejich potřebami nebo krizovými situacemi provází žáky výchovný poradce, logopedický asistent a metodik prevence patologických jevů. Odborně i pedagogicky způsobilému učitelskému sboru je také v případě potřeby k dispozici asistent pedagoga.

Rozvoj dětí mimo školní lavice zajišťuje družina a školní klub, a především široká paleta kroužků se zaměřením na kreativitu, výtvarné umění a ruční práce, hudbu, moderní technologie, kuchtění nebo sport. V rámci vytváření ideálních psychosociálních podmínek ke vzdělávání je snaha o vytvoření optimálního klimatu ve třídě, dobrých vztahů mezi žáky i personálem, škola vede děti také ke schopnosti vyjádřit vlastní názor a diskutovat. Kromě žáků je dbáno i na spokojenost, rozvoj a další vzdělávání učitelského sboru.

Kvalitní prostředí pro vzdělávání je zajištěno i materiálně – součástí školy je moderní školní jídelna, skvěle zásobená knihovna, dílna, tělocvična a rozlehlý školní pozemek s hřištěm. Ve dvoupatrové budově školy se nachází odborné učebny a pracovny fyziky, chemie a výpočetní technologie, při hodinách jsou využívány moderní technika a pomůcky. Dveře vedení a vyučujících jsou pro rodiče vždy otevřené, o čemž svědčí i umístění jejich kanceláří v přízemí.