Co je to rekvalifikace? Pro koho je dobrá a jak postupovat?

Co je to rekvalifikace? Pro koho je dobrá a jak postupovat?

V dnešním turbulentním světě může během pár let zaniknout kdejaká profese. Přicházející automatizace průmyslu i postupný odklon od uhelné energetiky připraví o práci tisíce lidí, proto je nejvyšší čas uvažovat o budoucnosti. Rekvalifikace je důležitý proces, který umožňuje lidem získat znalosti a dovednosti pro výkon nového zaměstnání. Jak taková rekvalifikace probíhá? Kdy je čas o ni žádat? Kdo za rekvalifikaci platí a kdo vydává potvrzení o rekvalifikaci? Nejen na to si dnes odpovíme.

Co je to rekvalifikace

Rekvalifikace znamená jak získání úplně nové kvalifikace osoby v doteď neznámém oboru, tak rozšíření dosavadní kvalifikace v současném zaměstnání, i její udržování a obnovování. Rekvalifikace je součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu. Rekvalifikace je vhodná pro kohokoliv v jakékoliv životní fázi. Lidé si ji často spojují s osobami bez zaměstnání nebo v seniorním věku, ale je naprosto v pořádku, a dokonce žádoucí, se během života vzdělávat a klidně změnit profesní dráhu. Díky rekvalifikaci se stanete na dynamickém trhu konkurenceschopnějšími a budete mít vyšší šanci na nové, lépe ohodnocené zaměstnání. Pomocí rekvalifikace můžete navíc propojit svůj současný obor s jiným, a stát se tak žádanějšími. Širší pole profesní působnosti je mimo jiné prevencí proti syndromu vyhoření.

it rekvalifikace

Jak probíhá rekvalifikace

Jak dlouho a jak kurzy rekvalifikace trvají? Délka kurzů je různorodá, typicky ale trvají 3 až 6 měsíců. Obecně je rekvalifikace velmi rychlým způsobem vzdělávání, při kterém se během pár týdnů naučíte to, co za roky ve škole. Akreditované rekvalifikační kurzy propojují pomocí praktických příkladů nabyté teoretické znalosti s praxí. V současné době naleznete pestrou paletu nabízených kurzů napříč celou republikou, mezi nejvyhledávanější patří rekvalifikace v oboru IT nebo personalistiky či kurzy účetnictví i masérství. Pro úspěšné absolvování kurzu musíte splnit stanovenou docházku (80 % lekcí) a složit závěrečnou zkoušku, která ověří vaše znalosti a dovednosti. Výuka zpravidla probíhá v různých termínech, z nichž si vyberete vám vyhovující.

Po úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které slouží jako potvrzení úspěšného studia podobně jako třeba maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Kdo jej vydává a na jak dlouho? Osvědčení o rekvalifikaci vydává akreditovaný poskytovatel kurzu, toto potvrzení má neomezenou platnost a je uznávané celostátně. V tom se liší rekvalifikační kurzy od těch vzdělávacích, které často nejsou ani zakončené zkouškou, nepotřebují speciální akreditaci a na závěr vydávají pouze certifikát o jejich absolvování.

rekvalifikace účetnictví

Kdo (si) platí za rekvalifikaci

Rekvalifikační kurzy si buď platíte sami nebo je může vněkterých případech hradit Úřad práce. Pokud chce člověk absolvovat rekvalifikační kurz hrazený Úřadem práce, musí být zdravotně způsobilý, vedený v evidenci a rekvalifikace musí být potřebná a účelná. V současné době hradí Úřad vybrané kurzy lidem zapsaným jak do evidence uchazečů o zaměstnání, tak do evidence zájemců o zaměstnání. Z evidence zájemců o zaměstnání je možné nechat se ihned po absolvování kurzů vyškrtnout, k ničemu vás nezavazuje, pouze otevírá nové možnosti. Čerpat můžete až 50 000 korun během tří let, výběr kurzů je však značně omezený a jedná se pouze o kurzy digitálních dovedností.

Zásadně větší výběr rekvalifikačních kurzů mají samoplátci. Pokud se chcete vyhnout náročné administrativě a mít při výběru rekvalifikačního kurzu skutečně volnou ruku, pak zvažte, zda si jej nezaplatit sami. Tato možnost má nespočet výhod, a především minimum omezení, ale rekvalifikační kurzy nejsou levnou záležitostí a rozhodně si je nemůže dovolit každý.

Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců. Taková rekvalifikace probíhá na základě dohody o rekvalifikaci, uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel může uzavřít o rekvalifikaci zaměstnanců dohodu s Úřadem práce, poté mu totiž mohou být částečně hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. Rekvalifikace zaměstnanců probíhá v pracovní době a za tuto dobu náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

kurzy rekvalifikace