Daňové přiznání 2024: Jak a do kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání 2024: Jak a do kdy podat daňové přiznání?

Jako každý rok s prvním čtvrtletím přichází i povinnost v podobě řádného daňového tvrzení. Povinnost podat daňové přiznání se týká každého daňového subjektu, kterému to zákon ukládá, nebo je k tomu vyzván. Podat daňové přiznání 2024 se vztahuje na právnické, fyzické i fyzické podnikající osoby. Patříte mezi ně i vy? Pokud se v daňové problematice příliš nevyznáte a ptáte se „co když nestihnu podat daňové přiznání 2024?“, přečtěte si dnešní článek. Mimo jiné se dozvíte, kdy se podává daňové přiznání za rok 2024, nebo jak podat daňové přiznání elektronicky.

Kdy se podává daňové přiznání 2024?

Lhůty pro podání daňového přiznání stanovuje zákon č. 280/2009 Sb., zákon daňový řád. Ten určuje několik termínů, do kdy podat daňové přiznání, aniž by vám hrozila sankce. Lhůty, kdy se podává daňové přiznání 2024, se tak liší podle způsobu podání řádného daňového tvrzení a podle daňového subjektu.

Daňové přiznání za rok 2023, tedy za předchozí zdaňovací období, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V praxi to zpravidla znamená do 1. dubna. Protože však letos Velikonoční pondělí připadá právě na toto datum, lhůta je posunutá o den.

Jestliže podáváte daňové přiznání elektronicky, nebo jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a platí to pro vás jako povinnost, zákon pro vás lhůtu prodloužil na 4 měsíce od uplynutí předešlého roku.

Pokud za Vás dokument vyplňuje daňový poradce (popřípadě advokát a Vaše společnost podléhá auditu), máte čas až do 6 měsíců od konce zdaňovacího období. Plnou moc pro daňového poradce (či advokáta) přitom finančnímu úřadu stačí doručit až společně s daňovým přiznáním.

Do kdy podat daňové přiznání 2024:

  • v papírové podobě, osobně či poštou – do 2. dubna,
  • elektronicky (online formulář, datová schránka) – do 2. května,
  • prostřednictvím daňového poradce – do 1. července.

Koho se týká povinnost podat daňové přiznání?

Zákon ukládá povinnost podat daňové přiznání všem daňovým subjektům, kteří za rok 2023 získali příjmy podléhající zdanění. Mezi ně patří příjmy ze samostatné činnosti (OSVČ), ze závislé činnosti (zaměstnání) a ostatní příjmy (např. z pronajímaného majetku). Roční příjem přitom musí přesáhnout 50.000 Kč. Do této částky se nepočítají příjmy osvobozené od daně (typicky dary a dědictví) a příjmy zdaněné srážkovou daní (např. z dohod o provedení práce).

Jste zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele, u něhož jste podepsali tzv. růžové prohlášení a nemáte víc příjmů současně? Pak tuto povinnost za vás řeší zaměstnavatel. V opačném případě si daňové přiznání musíte vyřídit sami.

Povinnost podat daňové přiznání se týká majority podnikatelů, vyjma OSVČ s nízkým ročním příjmem (do 50 000 Kč u hlavní činnosti a do 20 000 Kč u vedlejší činnosti při zaměstnání) a živnostníků v režimu paušální daně.

danove priznani

Jak podat daňové přiznání na finanční úřad?

Vyplněný formulář v tištěné podobě osobně podáváte na místně příslušném finančním úřadě, pod který spadá adresa vašeho trvalého bydliště. Všechny platné vzory a formuláře daňových přiznání najdete v databázi tiskopisů finanční správy. Přiznání předáte na podatelně úřednici. Tuto variantu může využít pouze nepodnikající fyzická osoba.

Přiznání lze taktéž poslat poštou, jestli nestíháte jít na úřad osobně. Pokud vyplněný formulář včetně všech příloh a náležitostí pošlete doporučeně ještě 2. dubna, zákonnou lhůtu dodržíte (ponechte si podací lístek). Tuto variantu opět mohou využít pouze nepodnikající fyzické osoby.

Jak podat daňové přiznání elektronicky?

Pokud máte zpřístupněnou datovou schránku, vztahuje se na vás povinnost podat daňové přiznání online. Vyplníte elektronický interaktivní tiskopis. Následně se můžete z portálu Moje daně rovnou přihlásit do datové schránky a jejím prostřednictvím přiznání odeslat. Pokud máte elektronický podpis, vyplněný tiskopis si můžete stáhnout a odeslat ho ze svého e-mailu.

Z podnikového systému daňové přiznání s interaktivním průvodcem vyplníte a rovnou pošlete elektronicky na finanční úřad.

Co když nestihnu podat daňové přiznání 2024?

Otázka „Co když nepodám daňové přiznání?“ už většině z nás alespoň jednou v životě vytanula na mysli. Pokud jste na ni doteď nenalezli dopověď, nyní vám prozradíme, jak to funguje v praxi.

Jednoduše řečeno, nesplníte-li zákonnou povinnost, hrozí vám sankce. V případě, že nepodáte daňové tvrzení v řádné lhůtě, bude vám ze zákona uložena pokuta. A jestliže bude daň uhrazena opožděně, čekají vás úroky z prodlení. Dobrou zprávou však je, že úřady tolerují zpoždění, a to až 5 pracovních dnů. Jedná se o zákonnou pětidenní toleranci, které můžete jako poplatník využít.

Pro pozdní podání daňového přiznání platí pokuta v podobě:

  • 0,05 % stanovené daně za každý další den prodlení,
  • 0,01 % stanovené daně za každý další den prodlení, jste-li ve ztrátě.

Pokuta však může činit maximálně 5 % stanovené daně a maximální výše částky nesmí přesáhnout 300.000 Kč. Podmínky stanoví daňový řád v § 250.

Pokutu Vám může finanční úřad vyměřit také v případě, že daňové přiznání dodáte chybně vyplněné nebo v nesprávné podobě (například tištěné místo elektronické). Správce daně Vás nejprve upozorní, a pokud na výzvu nezareagujete, udělí Vám pokutu 1.000 Kč. Při zvláště závažných obstrukcích se může sankce zvyšovat.

do kdy podat danove priznani

Opravné daňové přiznání vs. Dodatečné daňové přiznání

Pokud v daňovém přiznání uděláte chybu a objevíte ji ještě před vypršením lhůty, můžete jej nahradit opravným daňovým přiznáním. Finanční úřad v řízení postupuje podle této verze přiznání.

Pokud chybu v daňovém přiznání objevíte po uplynutí lhůty, máte na opravu čas až 3 roky. V takovém případě je třeba podat dodatečné daňové přiznání a neuhrazenou daň doplatit. Musíte však takto učinit nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy chybu odhalíte.