Sedmikráska – mateřská škola plná zážitků a pozitivních vzpomínek

Sedmikráska – mateřská škola plná zážitků a pozitivních vzpomínek

Vzdělání dětí v předškolním věku má velmi důležité a dlouhodobé důsledky pro jejich následný život. Lékaři, psychologové a pedagogové potvrzují, že většinu toho, co se dítě v tomto věku naučí a prožije, je trvalé a že rané zkušenosti se v jeho životě dlouhodobě odrážejí. Proto se Soukromá mateřská školka Sedmikráska v obci Bradlec snaží doplnit rodinnou výchovu a poskytnout dětem v tomto věku prostředí s dostatkem mnohostranných a odborných podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. V soukromé školce Sedmikráska v Bradleci si uvědomují význam raných let života pro děti. Proto se snaží vytvářet prostředí, kde se děti mohou rozvíjet a učit, a to jak výchovou a zábavou, tak i odbornými podněty. Důležité je pro ně rozvíjet sociální a emoční inteligenci dětí a položit základ celoživotního vzdělávání. Důraz kladou na vazbu mezi školkou a rodinou, respekt k přírodě a rozvoj estetické činnosti.

Soukromá mateřská škola Sedmikráska je rodinná, prestižní dvoutřídní školka, která byla založena v roce 1995 v městě Kosmonosy a v roce 2009 přestěhovala do nové moderní budovy v Bradleci. Vzdělávací program školky je zaměřen na rozvoj osobnosti a sociální a emoční inteligence dětí. Snaží se vést děti k lásce a úctě k přírodě a podporují jejich estetickou činnost. Školka se také stará o udržení přírodní zahrádky, kterou si společně budují a udržují. Základem práce školky je prostředí vzájemné důvěry, respektu a zdravého sebevědomí dětí. Školka poskytuje všem dětem stejné podmínky a péči, dbá na jejich individuální potřeby a nabízí řadu nadstandartních programů, pravidelně berou děti na kulturní a společenské akce i s nimi jezdí na výlety. Do školky pravidelně dochází dětský logoped, školka spolupracuje s dětskou psycholožkou a své nadstandardní vzdělávací aktivity nabízí školka všem dětem v rámci výchovně vzdělávací práce. O děti se starají zkušené pedagožky, které jejich práce baví a naplňuje a jejich posláním je připravit děti na život a vzdělávat je.