Klidné a rozmanité dětství na pražském sídlišti

Klidné a rozmanité dětství na pražském sídlišti

Mateřská škola Praha Smolkova se nachází v sídlištní zástavbě nedaleko sportovišť a hydrometeorologického ústavu Praha – Libuš. Nabízí příjemné a podnětné prostředí ve třídách, denní pobyt venku, individuální přístup, seznámení s různými kulturami a podporu dětí s odlišným mateřským jazykem (vietnamština, ukrajinština, …). Dále také řadu kroužků a akcí v průběhu roku. Pro nově nastupující děti je zde připraven Adaptační program podporující plynulé zvykání dítěte na nové prostředí MŠ a tuto zcela novou životní situaci.

Školka je v celodenním provozu a má šest věkově smíšených tříd – Berušky, Sovičky, Medvídky a Žabičky (nachází se v pavilonech A1 a A2 v původní budově MŠ a jsou pro děti od 3 do 5 let), Lišky a Ježci (třídy pro předškoláky ve věku 5 až 7 let), se nachází v novém pavilonu u ZŠ Smolkova. Pak je zde přípravná třída Broučci určená dětem, které dosáhly 6 let a mají z různých důvodů odklad školní docházky (jazykové či logopedické obtíže, snížená koncentrace pozornosti, …). Tato třída tvoří mezistupeň mezi MŠ a ZŠ a dochází do ní 10–15 dětí, což umožňuje intenzivnější individuální práci pedagoga. Cílem je zde rozvíjet nedostatky jednotlivců s ohledem na jejich aktuální schopnosti a dovednosti. Hodnocení zde probíhá vždy na konci pololetí, děti se neznámkují.

Základní škola Praha Smolkova se, stejně jako výše zmíněná školka, se kterou spolupracuje, nachází v klidném prostředí uprostřed sídliště. Kromě klasických tříd je žákům k dispozici plně vybavená školní dílna, odborné učebny fyziky, chemie, výtvarné výchovy, jazyků a přírodopisu. V rámci tělesné výchovy používají žáci kromě dvou tělocvičen i skvěle vybavenou posilovnu a čtyři venkovní hřiště (dvě s umělým povrchem, dvě s umělou trávou). Škola dále disponuje jídelnou a dvěma knihovnami. Aktivně se zúčastňuje turnajů a soutěží pořádaných v rámci Prahy 12 i celé Prahy. Děti pravidelně vyjíždějí se svými vyučujícími na ozdravné pobyty, školy v přírodě a lyžařské kurzy a ve volném čase mají ve škole na výběr z řady kroužků.