Daň z neočekávaných zisků: Koho se windfall tax týká a co vědět?

Daň z neočekávaných zisků: Koho se windfall tax týká a co vědět?

Dne 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která pro kalendářní roky 2023 až 2025 zavádí nový druh daně z příjmů právnických osob. Jedná se o windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků. Daň z mimořádných zisků platí pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby a zpracování fosilních paliv.

Co je to daň z neočekávaných zisků?

Daň z neočekáváných zisků, kterou můžete znát i pod názvy daň z neočekávaných příjmů, daň z náhodných zisků či daň z mimořádných zisků, v angličtině jako windfall tax, je mimořádné zdanění neočekávaných zisků v odvětvích energetiky, petrolejářství, těžby fosilních palivbankovnictví. Jedná se o dočasnou daňovou přirážku na nadměrný zisk firem dosažený bez jejich vlastního přičinění.

Daň z neočekávaných zisků byl zaveden daňovým balíčkem, který prezident republiky podepsal 28. listopadu 2022. Daň z mimořádných zisků vychází z parametrů nařízení Evropské unie. Navržení windfall tax je reakcí vlády na aktuální potřebu získat dočasné dodatečné příjmy pro státní rozpočet na vyplácení mimořádných výdajů spojených zejména s kompenzacemi vysokých cen energií pro občany a firmy.

Dočasná mimořádná daň z neočekávaných zisků platí až do roku 2025, tedy po dobu 3 let. Platí jak pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství, tak těžby a zpracování fosilních paliv. Funguje jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem, který je stanovený jako rozdíl mezi základem daně v letech 2023–2025průměrem základů daně za poslední 4 roky navýšeným o 20 %.

daň z neočekávaných zisků

Historie windfall tax

Koncept windfall tax byl v minulosti použit ve Spojených státech amerických či ve Velké Británii. V roce 1981 ji zavedla konzervativní vláda premiérky Margaret Thatcherové na banky. Účelem zavádění windfall tax bylo sdílení zátěže externího šokuzachování sociálního smíru ve společnosti realokací nadměrných zisků k posílení financování sociálních programů. Stejně jako tehdy se ani dnes nejedná o klasickou sektorovou daň, která je charakteristická zdaněním celého zisku vybraného odvětví vyšší sazbou korporátní daně.

Na koho se vztahuje windfall tax?

Mimořádná daň z neočekávaných zisků se týká vybraných poplatníků v odvětví fosilních paliv, v energetickém sektorubank, kteří mimořádné profitují, a je předpoklad, že i nadále budou profitovat ze současného enormního nárůstu cen plynu, elektrické energie a ropných produktů. V případě bank z nárůstu úrokových sazeb.

Pojďme se společně podívat, na koho se vztahuje windfall tax:

Banka se stává poplatníkem daně z neočekávaných zisků, jestliže:

 • jí ve zdaňovacím období nebo období, která alespoň částečně spadají do kalendářních roků 2023–2025, plynou rozhodné příjmy pro daň z neočekávaných zisků ve výši alespoň 50 mil. Kč
 • a současně měla rozhodné příjmy pro daň z neočekávaných zisků ve výši alespoň 6 mld. Kč za první účetní období skončené od 1. ledna 2021.

Rozhodnými příjmy jsou tuzemské příjmy z činností pod kódem NACE 64 – Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování s výjimkou činností pod kódem NACE 64.11 – Centrální bankovnictví.

Poplatník, který není banka, se poplatníkem daně z neočekávaných zisků stává v případě, že:

 • za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhl sám nebo za všechny členy konsolidované skupiny rozhodných příjmů ve výši alespoň 2 mld. Kč, a to z následujících rozhodných činností:
 • těžba a úprava černého uhlí, těžba ropy a zemního plynu;
 • výroba koksárenských a rafinovaných ropných produktů;
 • výroba, přenos a rozvod elektřiny (s určitou výjimkou);
 • výroba plynu, rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí;
 • velkoobchod s kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky;
 • potrubní doprava ropovodem nebo plynovodem;
 • a současně v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (v kalendářních letech 2023–2025) dosáhne sám rozhodných příjmů z výše uvedených činností alespoň 50 mil. Kč.

windfall tax

Přísnější režim však platí pro těžařské společnosti a společnosti, které provozují výrobu koksárenských a rafinovaných ropných produktů. Tito poplatníci dani podléhají dani z neočekávaných zisků, pokud:

 • příjmy z těchto činností dosáhly v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) alespoň 50 mil. Kč;
 • a současně příjmy z těchto činností za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 tvořily alespoň 25 % jejich ročního úhrnu čistého obratu.