Co obnáší podnikání při zaměstnání? Výhody a na co si dát pozor

Co obnáší podnikání při zaměstnání? Výhody a na co si dát pozor

Jste zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, ale láká vás začít podnikat? V určitých případech se vyplatí nedávat výpověď, ale sladit tyto dva světy a zkusit podnikání při práci. Jak funguje živnost při zaměstnání? Jaké jsou výhody být OSVČ při zaměstnání a na co si dát pozor? Vysvětlujeme v dnešním článku věnovanému na téma podnikání při zaměstnání a na závěr uvádíme tipy, v čem podnikat při zaměstnání.

Podnikani pri praciHlavní a vedlejší činnost

Jako zaměstnanec můžete s výkonem základního pracovněprávního vztahu souběžně vykonávat i jinou výdělečnou činnost. Jedná se o vedlejší činnost. Co je třeba pro podnikání při práci, se odvíjí od zvoleného typu vedlejší činnosti. V čem podnikat při zaměstnání? Na výběr máte dvě možnosti:

 • založíte si živnost a stanete se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)
 • založíte společnost (nejčastěji společnost s ručením omezením).

Podnikání při zaměstnání

Zákoník práce podnikání při práci nezakazuje. Pro některé zaměstnance však stanoví povinnost splnění podmínek. Podnikání při zaměstnání totiž v určitých případech podléhá schválení zaměstnavatelem. Kdy je potřeba souhlas zaměstnavatele s podnikáním zaměstnance?

Výkon vedlejší činnosti souběžně se zaměstnáním je možný pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele pro:

 • zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státních a veřejných úřadech, tedy státní zaměstnance, ve smyslu 303 zákoníku práce.
 • zaměstnanci v soukromé sféře v případě, že se jedná o výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni ve smyslu 304 odst. 1 zákoníku práce.

Pro zaměstnance dále platí, že omezení s výkonem výdělečné činnosti se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literárníumělecké činnosti. Zaměstnanec tedy může školit nebo psát články.

Mějte na paměti, že zaměstnavatel má právo svůj písemný souhlas odvolat (rovněž písemně). Je samozřejmě povinen uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec v takovém případě musí vedlejší činnost ukončit bez zbytečného odkladu. Jak funguje živnost při zaměstnání?

Jak funguje živnost při zaměstnání?

Živností rozumíme soustavnou činnost, kterou osoba provozuje samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení ziskuza podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Abyste mohli mít živnost, potřebujete živnostenské oprávnění. O to lze požádat na živnostenském úřadě. Mimo jiné budete potřebovat doklad totožnosti a finance na uhrazení správního poplatku, který činí 1 000 Kč.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“) dělí podle § 9 živnosti na dvě skupiny:

 • ohlašovací živnosti (ty se dále člení na řemeslné, volné a vázané).
 • koncesované živnosti.

Zaměstnanci se zpravidla rozhodují pro podnikání při práci v odvětvích, která spadají pod volnou živnost. Pro získání tohoto oprávnění je třeba živnostenskému úřadu doložit plnou svéprávnosttrestní bezúhonnost v oblasti související s podnikáním.

U ostatních druhů živností je třeba navíc doložit vzdělání či praxi. Pokud tedy chcete mít živnost při zaměstnání v oblasti masérství, zámečnictví, tetování, kosmetiky či truhlářství, neobejdete se bez osvědčení o odbornosti. U každé profese je nutné mít jiný doklad – v určitých případech stačí výuční list, v jiných je nutné mít vysokoškolský diplom.

Případně můžete využít záštity odpovědného zástupce, který se zaručí, že na vaši činnost dohlédne.

OSVČ při zaměstnání: Výhody

Jelikož je podnikání při práci vedlejší činnost, tedy vedlejší zdroj příjmů, plynou pro vás určité výhody, mezi kterými můžeme vyzdvihnout nižší odvody na důchodové a zdravotní pojištění. V prvním roce podnikání neplatíte zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Při malém výdělku nemusíte dokonce sociální pojištění odvádět vůbec.

OSVČ při zaměstnání: Nevýhody

Na co si dát pozor při OSVČ při zaměstnání? S živností souvisí složitější administrativa. Jste povinni podat daňové přiznání. Každá osoba ve výkonu vedlejší SVČ, která má příjmy za kalendářní rok vyšší než 20 000 Kč, musí každý rok podávat daňové přiznání. Je také nezbytné pravidelně vést přehledný seznam přijatých a vydaných faktur. Tím si usnadníte vyplňování daňového přiznání.

Platí pro vás také povinnost odevzdávat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Případně doplácíte pojistné.

V čem podnikat při zaměstnání?

V případě, že jste nejistí ve výběru odvětví, ve kterém byste chtěli začít podnikat, udělejte si průzkum. Zjišťujte, po jakých službách je poptávka. Dbejte na to, abyste si vybrali obor, který vás baví, zajímá a chcete se dál rozvíjet. Upřednostněte takové oblasti práce, které mají flexibilní pracovní dobu a umožňují práci na home office. Doporučujeme nemít peníze jako prioritu, jelikož by to mohlo vést k vyhoření.

Přinášíme přehled tipů, v čem začít podnikat při zaměstnání:

 • obsahový marketing – copywriting a správa sociálních médií
 • výkonnostní marketing a reklama
 • administrativa
 • účetnictví
 • grafika a tvorba videí

OSVC pri zamestnani