Obec Nemotice: Nízká hustota zalidnění, vysoká dávka kultury

Obec Nemotice: Nízká hustota zalidnění, vysoká dávka kultury

Přírodní a kulturní dědictví naší země je velmi pestré a bohaté. V každém koutku lze narazit na unikátní zajímavosti typické pro daný region. Tyto hodnoty je potřeba chránit a zachovávat pro další generace. A všichni víme, že ve spolupráci je síla. Proto vznikají spolky obcí, které společně spolupracují na rozvoji svého regionu, pečují o obyvatele i o přírodu a posouvají region k moderní, ale udržitelné budoucnosti. Skvělým příkladem spolupráce mezi obcemi je svazek obcí Mezihoří. Mikroregion Mezihoří se nachází v jihozápadní části okresu Vyškov, v rovinaté oblasti mezi Ždánickým lesem a Drahanskou vrchovinou. Obce patřící do tohoto mikroregionu jsou rozložené podél trasy mezinárodní komunikace I/50. Díky této tepně jsou všechny velmi dobře propojené a nabízí se jim snadná cesta pro spolupráci. Region je charakteristický venkovskými obcemi s počtem obyvatel do 500, což znamená nízkou hustotu zalidnění. Toto území se vyznačuje také vysokým počtem chráněných lokalit, jichž je zde dvanáct a některé mají i evropský význam. Díky nízké hustotě zalidnění a zachovalé přírodě je region ideálním místem pro turistiku. Vede tudy dálková značená cykloturistická trasa Jihlava – Český Těšín. Skvělým místem na výlety je také blízký Ždánický les. Sídlo svazku obcí Mezihoří se nachází v obci Nemotice.

Nemotice jsou malou obcí na Vyškovsku a žije zde 435 obyvatel. Obec se nachází na říčce Kyjovka, 9 km východně od města Bučovice. Leží v jihovýchodní části okresu Vyškov na hranici Bučovické pahorkatiny a Ždánického lesa, v nadmořské výšce 268 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1327, kdy je zmíněn zdejší kostel a farář. Postupně zde byla založena škola, mlýn a hostinec. V současné době se jedná o moderní obec, kde najdete poštu, knihovnu i obecní úřad. O kulturní život v obci se stará Sbor dobrovolných hasičů, který mimo soutěže v hasičském sportu zajišťuje konání krojovaných Václavských hodů; dále provádí sběr železného šrotu a různé sportovní akce. Také tu působí divadelní spolek Tři z jedné, TJ Sokol a Myslivecký spolek.