Oáza klidu v blízkosti Mladé Boleslavi

Oáza klidu v blízkosti Mladé Boleslavi

Obec Strašnov se nachází ve Středočeském kraji v okrese Mladá Boleslav, 7 km jižně od tohoto města. Historie obce je známa jen zlomkovitě. Původně nedaleko vsi stávala v lese tvrz, která měla být sídlem vojenské posádky chránící blízkou obchodní stezku. První písemná zmínka o obci i o tvrzi pochází z roku 1297. Pozůstatky původní tvrze jsou v terénu dobře znatelné dodnes. Zachovala se obdélná plošina s příkopem. Ve 14. až 15. století bylo strašnovské zboží rozděleno na několik dílů, později se větší část stala součástí strašnovského panství a menší část od roku 1576 patřila k Mladé Boleslavi a v letech 1614–1850 ke Kosmonosům. V současnosti má obec lehce přes 300 obyvatel. Vedou do ní silnice 3. třídy. Po hranici území obce vedou dálnice D10 Praha – Mladá Boleslav – Turnov a silnice č. 610. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejblíže obci je železniční stanice Dobrovice ve vzdálenosti 4 km ležící na trati 071 z Nymburka do Mladé Boleslavi. Nachází se zde ovšem autobusová zastávka.

Obecní úřad má otevřeno v pondělí od 16 do 19 hodin. Ve stejné budově se nachází obecní knihovna a hospoda. V blízkosti budovy obecního úřadu se nachází koupaliště, dětské hřiště, věžový vodojem a fotbalové hřiště, kde trénuje místní fotbalový oddíl SK Strašnov. V obci se nachází mateřská škola s kapacitou 25 dětí, která kromě každodenního pestrého programu pro své děti nabízí řadu mimoškolních aktivit, jako je plavecký výcvik, kroužek angličtiny, výlety a řadu akcí pro děti i rodiče. Místní sbor dobrovolných hasičů patří mezi nejstarší a největší organizace v obci. Působí již od roku 1913 a účastní se řady okrskových soutěží. SDH je nedílnou součástí naší obce – pořádají plesy, zábavy, pálení čarodějnic, Mikulášskou nadílku, dětský den, maškarní rej pro děti a dospělé, sběr železného šrotu a pomáhají při všech brigádách.