ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY – to nejlepší pro budoucnost vašich dětí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY – to nejlepší pro budoucnost vašich dětí

Středočeská Základní škola Prosperity je školou sídlící na Václavském náměstí 33 v Nové Vsi u Kolína, která se zaměřuje na profesionálně vedené, ale zároveň i zábavné vzdělávání a výchovu dětí. Tato škola klade obzvláště velký důraz na individualitu každého žáka a zároveň jeho schopnosti bezproblémově fungovat v týmu. Dále se zaměřuje i na bezpečné prostředí a funkční vzájemné vztahy mezi dětmi i kantory. Od září 2016 je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, v roce 2020 se dokonce stala fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Filozofií, jíž škola Nová Ves aplikuje, je vytvářet školu rodinného typu, kde se věnují smysluplnému vzdělávání a výchově dětí k podpoře jejich prosperity (proto ten název) a schopnosti učit se. Chtějí zde tedy podpořit všestranný rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. K tomuto cíli směřují i jejich metody učení, jako jsou například genetická metoda čtení, písmo Comenia Script pro nácvik psaní nebo matematika prof. Hejného v jejím uceleném konceptu.

Škola, kde jsou žáci a program pro ně skutečně na prvním místě

U žáků tato škola pro děti rozvíjí i kritické a logické myšlení. Stejně tak tu nabízejí kvalifikovanou výuku angličtiny již od první třídy. Život ve škole Prosperity je zároveň velmi pestrý a nikdy se bezmyšlenkovitě neopakuje. Děti tudíž neustále absolvují nové zajímavé aktivity a zážitky, které je provázejí po celý školní rok. Všechny tyto aktivity a metody učení jsou přitom ale vždy efektivně zaměřeny na podporu jejich všestranného rozvoje a výchovy.

Den na této škole začíná již v 7 hodin ráno, kdy mohou děti přicházet do družiny, přičemž pro rodiče jsou k dispozici parkovací místa. Hlavní vyučovací blok pak začíná v půl deváté ráno. Během školního roku děti absolvují i různorodé aktivity, jako jsou kupříkladu třídní nebo celoškolní tematické dny či atraktivní studijní pobyty.