Školka má být místem jistoty a bezpečí, kde se může dítě rozvíjet

Školka má být místem jistoty a bezpečí, kde se může dítě rozvíjet

U předškolního vzdělání více než u čehokoliv jiného platí pořekadlo, že “co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš”. právě mateřská škola je místem, kde se poprvé děti setkávají s reálným světem, pracují v kolektivu, učí se pravidlům a normám, které je budou provázet celý život. Mimo to, i když to může vypadat, že si celý den jen hrají, se učí rozvíjet své základní dovednosti všeho druhu. Uspokojují svou přirozenou zvídavost, rozvíjí jazyk, své matematické a logické myšlení, rozvíjí svou kreativitu a fantazii a získávají základy emoční inteligence a sociálního myšlení při interakcích s ostatními dětmi. Také se učí, jak se učit a osvojují si motivaci a chuť k poznávání nových věcí. Studie ukazují, že děti s předškolním vzděláním mají lepší výsledky ve škole, vyšší sebevědomí, lepší zdraví a větší šanci na úspěch v kariéře a v životě obecně. Navíc v této životní fázi se mozek dítěte nejvíce rozvíjí a učení je nejefektivnější.

Proto je důležité, aby mateřská škola byla místem, kde se dítě bude cítit v bezpečí a bude mít za sebou oporu zkušených pedagogů, kteří ho dokáží správně rozvíjet a být mu oporou. V mateřské škole Dobřichovice proto dbají na to, aby byla školka místem jistoty, bezpečí, vzájemného porozumění a pozitivních lidských vztahů. Snaží se, aby do školky děti chodily rády, aby zde nacházely mnoho podnětů pro svůj rozvoj a poznávání světa kolem nich. Školka Dobřichovice se nachází poblíž centra města Dobřichovice, v krásném okolí řeky Berounky. Je v blízkosti lesů, luk a polí. Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou, která je lemována keři a vzrostlými stromy.

Děti jsou v odděleních rozděleny zpravidla podle věku. V každé třídě je 25 dětí, které jsou vedeny dvěma učitelkami s odpovídajícím pedagogickým vzděláním. Pouze třídu Kytiček navštěvuje 22 dětí. Je to třída, do níž jsou mimo jiné zařazovány i děti, které vyžadují zvláštní péči. Školka dbá na to, aby děti měly dostatek aktivit a podmětů, proto se zde pravidelně odehrávají divadelní představení, předškoláci mají možnost chodit na plavání a děti často jezdí na výlety a jiné poznávací akce.