Kdy se platí CLO, jaká je jeho výše a jak se mu vyhnout?

Kdy se platí CLO, jaká je jeho výše a jak se mu vyhnout?

Často skloňované a přesto mnohdy přehlížené clo může někdy pořádně ztížit život. Jste jedním z těch, kteří preferují nákup zboží ze zahraničí na internetu před nákupem v kamenném obchodě? Jestliže nakupujete zboží z Číny, USA, UK nebo třeba z Japonska, mějte se raději na pozoru. Víte, kdy se musí platit clo a z jaké částky se počítá?

Co je clo?

Clo, respektive celní poplatek, je daň, kterou stát vybírá při přechodu zboží přes celní hranici. Jedná se o formu dávky, kterou platí dovozci anebo vývozci zboží při překročení mezinárodní hranice.

Účel cla je mnohostranný. Zahrnuje ochranu domácího průmyslu, zajištění dodržování zákonných norem, získávání státních příjmů a regulaci obchodu mezi různými zeměmi. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země a upravuje ho celní zákon.

Kdy se musí platit clo?

Co je to clo už víme. Znáte však odpověď na otázku, kdy se musí platit clo? Objednáváte zboží z Číny? Zajímá vás, jaké je clo z USA nebo z UK? Zkusili jste na doporučení objednat zboží z Japonska, ale nevíte, jakému clu zboží podléhá?

Každá zásilka přicházející na území Evropské unie ze země mimo ni podléhá celnímu dohledu a celnímu řízení. Výjimkou jsou dárky, čímž rozumíme zásilku od jedné soukromé osoby pro jinou soukromou osobu. Dárky jsou však od celního poplatku osvobozeny pouze do hodnoty 45 EUR.

Ještě do roku 2021 platilo, že zboží v hodnotě do 22 EUR bylo osvobozeno od cla i od DPH. Nyní platí povinnost podat celní prohlášení i pro zásilky v hodnotě do 22 EUR. Kupující navíc podlépovinnosti uhradit DPH ve výši 21 % u veškerého zboží dováženého ze zemí mimo EU. Je třeba podotknout, že DPH se vypočítá z celkové hodnoty zboží včetně vyměřeného celního poplatku.

Clo i DPH musíte zaplatit vždy, pokud hodnota zboží přesáhne 150 EUR, přičemž výše cla závisí na druhu produktu.

Jak se vyhnout placení cla?

Pokud přemýšlíte o tom, že se chcete vyhnout clu, není to tak jednoduché. Aby bylo zboží osvobozeno od cla, musí spadat do specifické kategorie. Clu se vyhnete, pokud se jedná o zboží v hodnotě do 150 EUR a bude pro osobní potřebu (nikoli pro obchodní). Myslete však na to, že placení DPH se nevyhnete nikdy.

Jestliže se bude jednat o zásilku zboží neobchodní povahy mezi soukromými osobami, bude osvobozeno od cla pouze pokud bude zboží v hodnotě do 45 EUR. Osvobození od cla se také poskytuje zásilkám zboží nepatrné hodnoty. Tabákových a alkoholických výrobků, parfémů a toaletních vod se to však netýká.

Jak se vypočítává clo?

Zajímá vás, kolik se platí clo? Základ pro výpočet cla tvoří skutečná cena zboží, včetně nákladů na dopravu, a tuto hodnotu musí prokázat příjemce zásilky.

Clo se počítá oproti hodnotě obsahu zásilky deklarované na obchodní faktuře společně s případnými náklady na pojištění a procentem přepravních nákladů. Tato hodnota se označuje jako „celní hodnota. Tato hodnota je dále vynásobena procentuální sazbou cla na základě kódu harmonizovaného systému (HS).

Clo může být pevně stanoveno pro konkrétní zboží, nebo se může měnit v souladu s cenovou fluktuací na trhu. Je důležité prověřit aktuální sazby cla v cílové zemi předem.

Z jaké částky se počítá clo?

Clo se počítá z reálné částky zboží, včetně dalších nákladů spojených s dovozem. Zahrnuje provize a odměny za zprostředkování, cenu kontejnerů, které jsou pro celní účely považovány se zbožím za jeden celek, cenu obalu (práce i materiál), pojištění zboží a náklady na dopravu a cenu poplatků nakládku a manipulaci se zbožím při přepravě zboží.

Co se stane, když nezaplatím clo?

Jaké jsou následky nezaplacení cla? Pokud nezaplatíte clo, zboží vám zadrží celní orgány a to do doby, než co uhradíte. Pokud odmítnete clo zaplatit, zboží se vrátí odesílateli zpět na jeho náklady.

kdy se platí clo

V jakých případech musím platit clo?

Clo i DPH musíte platit při každém nákupu zboží, které je ze země mimo EU. To platí pro zboží z Číny, USA, UK i z Japonska. Běžné americké, asijské a jiné zahraniční e-shopy spadají do stejných celních sazeb. Přesnou procentuální přirážku zjistíme na internetových stránkách EU nebo české Celní správy. Velká výhoda tkví v tom, že renomované e-shopy mají své sklady i v EU, tudíž jestli při nákupu využijete evropský sklad, povinnost platit clo odpadá.