Nabírat agenturní pracovníky je výhodné

Nabírat agenturní pracovníky je výhodné

Pro zaměstnavatele, kteří potřebují obsadit pracovní místa hlavně odborných dělnických profesí na severu Čech, je v Liberci pravým požehnáním společnost JustOne. Tato personální agentura má mnohaleté zkušenosti se zajišťováním agenturního zaměstnávání a zprostředkováním práce. Na trhu práce působí od roku 2009 a dokázala za tu dobu najít pracovní síly řadě firem. Operativně se zaměřuje na pracovníky různých profesí pro automobilový, plastikářský a potravinářský průmysl, pro odvětví jako je stavebnictví, strojírenství, skladování a logistika. Společnost nese za přidělené pracovníky plnou odpovědnost, má sjednány různé druhy pojištění a garantuje tak krytí veškerých rizik, která by mohla vyplynout z výkonu práce. Cena za práci je vždy předem dohodnuta a předjednána s klientem. Tato cena je pak pro smluvního partnera konečná a zahrnuje veškeré náklady na zaměstnance.

JustOne má ve své databázi také cizince s vysokou pracovní morálkou. Vzhledem k tomu, že nejde o občany ČR, personální agentura jim ještě před nástupem pracoviště zajišťuje veškeré potřebné doklady a povolení podle současné legislativy. Jde především o povolení k pobytu, které vydává cizinecká policie, a povolení k zaměstnání, vydávané příslušným úřadem práce.

Ten, kdo s firmou JustOne již spolupracoval ví, že prvořadou výhodou vztahu s ní je to, že veškeré smlouvy, dohody a termíny jsou dodržovány. Nad hladkým průběhem zaměstnávání bdí koordinátoři, kteří v případě jakýchkoli nesrovnalostí vše rychle řeší a dobře komunikují. Na agenturní pracovníky jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu odvedené práce, proto se žádná firma nemusí obávat, že by „koupila zajíce v pytli“ a získala do svého pracovního kolektivu člověka, který bude v průběhu pracovní směny vyrábět jen samé zmetky.

Najímání agenturních pracovníků je pro firmy velmi výhodné, ušetří jim náklady s přijímáním a také propouštěním kmenových zaměstnanců.