Založit si živnost nebo s.r.o.?

Založit si živnost nebo s.r.o.?

Jste začínající podnikatel, máte svůj plán a nyní ho chcete uskutečnit? Hned na začátku vás čeká dilema, jakou právní formu zvolit. Pro potřeby jednotlivce nejčastěji připadá v úvahu být osobou samostatně výdělečně činnou nebo si založit společnost s ručením omezeným. OSVČ o s.r.o. mají své výhody i nevýhody. Pojďme se dnes na ně podívat z pohledu vedení účetnictví a daní. Je důležité zmínit, že každá možnost má své pro a proti a většinou záleží především na záměru podnikání a na všech okolnostech a záměrech se kterými se do něj pouštíte.

Co se týká účetnictví, je pravda, že OSVČ ho mají mnohem jednodušší, a i levnější než s.r.o. Je tomu především proto, že jako fyzická osoba si můžete vést pouze daňovou evidenci a náklady uplatňovat paušálem. Jako OSVČ si během roku tedy budete ukládat všechny faktury, které jste vystavili a v březnu jen vyplníte a odevzdáte daňové přiznání. Až v případě, že budete mít vyšší obrat než dva miliony korun, je potřeba si vést náročnější účetnictví podvojné. Oproti tomu s.r.o. musí podvojné účetnictví vést vždy a pokud je plátcem DPH musí každý měsíc na finanční úřad odevzdávat přiznání a kontrolní hlášení.

Toto platí však pouze v případě, že živnostník uplatňuje paušál a pod sebou nemá žádného zaměstnance. Pokud je OSVČ plátcem DPH pak jsou podmínky téměř totožné a administrativní úleva ani finanční úleva není nijak zřetelná. A jakmile chce mít živnostník i jen jednoho zaměstnance, týkají se ho všechny povinnosti s tím spojené, tedy kompletní personální agenda, mzdy a mzdová agenda a další. Živnostníci kromě daně z příjmů, která činí 15 % také musí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Mohou však uplatnit výdaje paušálem a pro živnostníky s nižšími příjmy je tato varianta optimální. Právnická osoba platí daň z příjmů ve výši 19 % a srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky. Pokud si nejste jistí co zvolit, jistě se poraďte i s účetním nebo daňovým poradcem.