Základní škola nemusí být jen všeobecná

Základní škola nemusí být jen všeobecná

Výběr základní školy je důležitý. Sice je ve výsledku jedno, jakou základní školu naše děti vychodí, ale co už jedno není je, jak se na ní budou cítit.

Na střední škole si už můžeme vybrat zaměření, které nás bude bavit. Někteří mohou studovat na pedagogické škole a dál se potom zaměřit na vzdělávání dětí na škole vysoké. Jiní zase mohou jít na ekonomické lyceum, kde už po maturitě mohou sehnat slušnou práci, třeba jako účetní. Někteří se zase mohou vyučit nějakému řemeslu jako třeba svářečství či holičství nebo kadeřnictví. Pro ty, kteří si zase .chtějí ještě prohloubit všeobecné znalosti získané na základní škole a rozhodování o své budoucí profesi ještě oddálit, existuje zase cesta v podobě gymnázií, ze kterých potom mohou navázat na vysokou školu. Se základní školou to ale tak jednoduché není.

Základní škola, jak už její název napovídá, má školákům poskytnout základní znalosti potřebné pro fungování ve společnosti. Učí se na ní český jazyk, matematiku, přírodní a historické vědy nebo dokonce pracovní činnosti. Co ale na základních školách na rozdíl od těch středních a vysokých bohužel nenajdeme, je nějaké specializované zaměření.

Na základní škole přitom trávíme většinou nejdelší část našeho studijního života. Na jednu stranu je pochopitelné, že všechny základní školy, by měly děti naučit těm samým znalostem, a k tomu potřebují dodržovat zavedené učební osnovy. Ne každý je však nadaný třeba na matematiku nebo fyziku a není výjimkou, že děti z hodin těchto předmětů odcházejí nešťastné a kvůli často ne úplně šetrným poznámkám jejich učitelů, se mohou cítit opravdu špatně. Těmito hodinami si bohužel musí projít každý z nás, ale proč dětem školu alespoň trošku nezpříjemnit?

Každé dítě může být jiné. Některé rádo hraje dámu, jiné miluje něco tvořit a další zase zbožňuje pohyb a sport. Dnes už existují základní školy, které jsou na něco zaměřené. I když to ještě není standardem ani pravidlem, můžeme si vybrat nějaké školy se sportovním zaměřením nebo třeba se zaměřením na výtvarné aktivity. Taková sportovní škola může být potom pro naše malé sportovce nejen povinností, ale také zábavou. A kdo by těm malým špuntům nechtěl vstup do života s povinnostmi alespoň trošku zpříjemnit? Škola plná pohybu či výtvarného tvoření by nám v tom mohla pomoci.