Za dvojjazyčnost vám děti poděkují

Za dvojjazyčnost vám děti poděkují

Žijeme v multikulturním světě, kdy jediným kliknutím můžeme mluvit s člověkem na druhé straně zeměkoule. Mezinárodní obchod vzkvétá, cestovní ruch nebyl nikdy tolik rozvinutý a k tomu, aby se člověk dostal v podstatě kamkoliv mu stačí jediné. Skvěle ovládat jazyk a nebát se jím mluvit, umět komunikovat a vše si zařídit. Znalost cizích jazyků je dnes už nepostradatelnou schopností, usnadní nám cestování, zábavu, je žádaný v mnoha zaměstnáních a jistě nám přinese i nové a zajímavé přátele. Pro děti je již samozřejmost učit se ovládat cizí řeč už od základní školy. Čím dál však populárnější je s vícero jazyky začít co nejdříve a dát tak dítěti jedinečnou schopnost libovolně přepínat z jednoho do druhého. Kdy je však nejlepší s výukou začít a jak to je s bilingvními dětmi?

Už dávno byla překonána stigmata, že bilingvní děti mají z vícera jazyků psychické problémy. Naopak mnoho psychologů se shoduje, že čím dříve se s dvojjazyčnou výukou začne, tím lépe. Lidský mozek je zhruba do šesti let jako houba, připravená vstřebávat neskutečné množství informací a velmi lehce se učit novým věcem. Právě malé děti se učí v podstatě ze dne na den neustále něco nového a je škoda tohoto potenciálu nevyužít. Metod a možností dvojjazyčné výchovy je opravdu mnoho.

Nejjednodušší je učit přirozeně, na dítě mluvit dvojjazyčně, pohádky pouštět v obou jazycích to samé při hrách. Školky a základní školy, kde jsou často přítomni i rodilí mluvčí potom dodají druhému jazyku správnou formu a výslovnost. Na základní škole se dítě zároveň učí ovládat gramatiku obou jazyků, některé předměty jsou vyučované v cizí řeči a získá jedinečnou znalost rovnou mateřskému jazyku, která je v pozdějším životě nedocenitelná.