Výuka v malotřídce má spoustu výhod

Výuka v malotřídce má spoustu výhod

Romantická stará budova, ukrytá mezi vzrostlými stromy, taková je Základní škola Přistoupim na okrese Kolín. Jde o malotřídní školu, ve jsou jen dvě třídy. V první třídě jsou ty nejmenší děti, které navštěvují první a druhý ročník základního vzdělání, ve druhé třídě se učí děti od třetího do pátého ročníku. Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale taková škola má spoustu výhod. Děti, které sem docházejí, slyší výklad látky hned několikrát a často jsou po absolvování malotřídky bystřejší než ty děti, které chodily do běžné školy. Děti jsou totiž zvídavé a rády by uměly všechno co nejdříve. Když už mají svoje úkoly hotové, rády poslouchají výklad učiva pro starší spolužáky. Připadají si potom dospělejší. Jinak je ale život v přistoupimské malotřídce podobný chodu jiné školy. Po vyučování jsou děti na oběd, který jim přivážejí z jídelny Střední ekonomické školy v Liblicích. Po obědě pokračuje vyučování nebo různé zájmové kroužky. Ty děti, které žádné zaměstnání podle rozvrhu nemají, jdou do školní družiny, kde mohou být až do 16. hodiny. Tam se jim věnuje paní učitelka, která s nimi chodí ven, na hřiště v sokolovně nebo na fotbalové hřiště. Děti také často chodí na vycházky po okolí. Když se obloha zatáhne a začne pršet, utíkají děti zpátky do družiny. Čekají tam na ně hračky, ve skupinkách hrají různé hry, ty starší na tabletech. Aby ale jen neseděly, chodí se protáhnout do školní tělocvičny.

Každý rok děti stráví týden ve škole v přírodě. Místo pobytu je voleno tak, aby se žáci vždy seznámili s jiným koutem České republiky. Takže se nejen učí, ale také poznávají svou zemi. Velmi oblíbené jsou výlety do hlavního města. Praha má dětem tolik co nabídnout, jsou to divadla, kina, různé výstavy a jiná zajímavá místa. Už proto se děti na tyto cesty vždy těší.

Přestože je škola malá, věnuje velkou pozornost i tělesným aktivitám, děti chodí plavat, jezdí na kole a minikárách po dopravním hřišti, hrají florbal. Na podzim se pořádá drakiáda a dýňobraní,  v zimě se chodí bruslit.

Když dojde k okamžiku, kdy školní docházka na prvním stupni končí, nastává slavnostní šerpování páťáků. Když malotřídku opouštějí, možná si ani nejsou vědomi, že se už nikdy nebudou vzdělávat v tak komorním prostředí. Vzpomínky na ty první ročníky jim ale zůstanou na celý život.