Vršovickou školu mají děti rády

Vršovickou školu mají děti rády

Bydlíte v Praze 2, 10, případně v Praze 4, máte z domova dobré spojení na Vršovické nádraží a zároveň děti školou povinné? Potom si dobře prohlédněte webové stránky Základní školy U Vršovického nádraží. Základní škola Vršovice má dlouholetou tradici, nachází se ve staré zástavbě Vršovic, je dobře dostupná veřejnou dopravou i příměstskými vlaky.

Architektonicky a historicky zajímavou budovou z roku 1930 prošlo několik generací, na třídní schůzky sem dnes docházejí rodiče a někdy i prarodiče dnešních žáků. Budova prošla postupnou rekonstrukcí, vybavení učeben, hal, družin a dalších prostor je moderní, účelné a příjemné pro děti. Kmenové učebny jsou vybavené výškově nastavitelným nábytkem, aby se při vyučování dobře sedělo drobnějším žákům i těm, kteří už mají výšku dospělých. Téměř ve všech třídách jsou nainstalované interaktivní tabule, s počítači děti pracují ve dvou speciálních učebnách. Školní hřiště s umělým povrchem se využívá nejen při hodinách tělesné výchovy, ale také po vyučování, kdy sem chodí děti ze školní družiny. Ve školní jídelně je výběr ze dvou jídel, třikrát týdně je k dispozici salátový bar.

Školní osnovy jsou přizpůsobeny vzdělávacímu programu „Směr život“. Cílem je z dětí vychovat všestranně rozvinuté osobnosti, které se v současné světě neztratí, budou schopny pracovat v týmu a budou mít k ostatním lidem pocit sounáležitosti a respektu. Vršovická škola se snaží o to, aby se v ní děti cítily dobře. Pro děti s odkladem školní docházky a doporučením od psychologa se každoročně otvírá přípravná třída. Její absolvování dětem umožní rychle se začlenit do nového kolektivu a zvládat každodenní povinnosti. Stejně tak je pomocná ruka podaná dětem, jejichž mateřským jazykem není čeština. V kurzech Češtiny pro cizince se procvičují v konverzaci, rozšiřují si slovní zásobu a získávají jistotu ve vyjadřování, aby dobře chápaly výklad nové látky a mohly se lehce vyrovnat s domácími úkoly. Nadané žáky učitelé motivují k dalšímu vzdělávání a k vyššímu výkonu, zapojují je do vědomostních olympiád a soutěží.

Po vyučování děti mohou docházet do zájmových kroužků, zaměřených na sportovní a umělecké aktivity. Velký zájem je i o angličtinu a kroužek pod názvem Věda nás baví.