Ve školce vesele i vážně

Ve školce vesele i vážně

Známý americký spisovatel Robert Fulghum prohlásil „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“. Těžko říci, jaké měl v době svého dětství pedagogy, jedno je však jisté. V mateřské škole se dítě poprvé seznámí s větším kolektivem, netráví čas jen s rodiči a sourozenci, ale také s vychovateli, přichází do kontaktu s dalšími dospělými lidmi a musí řešit první starosti a problémy. Musí se naučit vycházet se svými vrstevníky, komunikovat s nimi, naučit se toleranci, ale i sebeprosazení se. Také možná poprvé v životě musí dodržovat nějaký řád, který nemusí být v souladu s jeho představami. Doma se obvykle vše točí kolem dítěte, rodiče mu vycházejí vstříc, režim rodiny mu do jisté míry podřídí. Rodiče také zpravidla dítěti spoustu věcí tolerují, zvlášť, když jde o jedináčka, nejmladší z více dětí nebo dítě, na jehož narození rodiče dlouho čekali a usilovali o něj. V některých rodinách takové dítě smí prakticky cokoliv. Ve školce je všechno trochu jinak. Je třeba přijít na konkrétní hodinu, dodržovat řád a režim školy, dělat to, co paní učitelka řekne. Navíc je mateřská škola přípravou na vstup do školy základní, kde povinností přibývá. Děti se už v předškolním věku připravují na to, že budou muset sedět v lavicích, soustředit se na výuku, učit se, dělat domácí úkoly a samostatně se připravovat na písemky a kontrolní zkoušení.

Se všemi těmito problémy počítají učitelé v MŠ Lešná na Vsetínsku. Školka je otevřená už od 6:20 hodin, takže některé děti přicházejí opravdu brzy a ještě by rády spaly ve svých postýlkách. Učitelé dětem dopřávají odpočinek a první hodiny ve školce se snaží organizovat tak, aby dítě nebylo unavené. Většina dětí se většinou sejde do osmé hodiny ranní a potom je prostor pro trochu složitější zaměstnání, zaměřené na rozvoj každého dítěte. V Lešné jsou děti rozdělené do tří tříd, Sedmikrásek, Motýlků a Broučků. Učitelé se jim maximálně věnují, připravují zajímavý program jak v prostorách školy, tak s dětmi vyrážejí ven, do přírody nebo na různá kulturní představení. Letos tak děti mohly vidět divadelní představení Maxipes Fík, učily se sázet rostliny, lyžovat, péct cukroví a hodně se nasmály na školním karnevalu.

Mateřská škola je zapojena do projektu „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“, jehož cílem je společné vzdělávání dětí a žáků a usnadnění přechodu do základní školy.