S vadou řeči si poradí logoped

S vadou řeči si poradí logoped

Základní školu na Komenského ulici v Pelhřimově navštěvovali už možná rodiče dnešních žáků, protože její historie se začala psát v roce 1967. Tehdy byla mnohem skromnější, třídy svou kapacitou nestačily a muselo se chodit na směny. Dnešním dětem už něco takového dávno nehrozí. Škola je po rekonstrukci, její kapacita byla v minulých letech rozšířena o další prostory, ve kterých jsou sportovní sály, společenská místnost, šatny a cvičná kuchyňka. Může se pyšnit mnoha úspěchy svých žáků, a to ve sportu, ve znalosti jazyků a vědomostních olympiádách.

Škola dětem poskytuje nejen základní vzdělání, ale snaží se jim pomáhat a podporovat je i v dalších aktivitách. Mají možnost si vybrat z velkého množství volitelných a nepovinných předmětů, ve kterých získávají další informace a dovednosti, které využijí při dalším studiu.

Na střední školu odcházejí žáci ze školy na Komenského s dobrou znalostí všech západních jazyků, některé si dokáží přeložit i texty v azbuce, na velmi dobré úrovni pracují s počítačem. Další dovednosti získávají po vyučování, kdy jsou pro ně připraveny zájmové kroužky. Sportovně zaměřené děti tráví svůj volný čas v tělocvičně nebo na hřišti, hrají florbal, vybíjenou nebo se zdokonalují v korejském bojovém umění taekwondo. Výtvarný cit a šikovné ruce děti uplatňují v kroužku keramickém, při korálkování, košíkaření a ve výtvarném kroužku. Hudební sluch zase při zpěvu, hře na flétnu a kytaru. Škola se snaží dětem a jejich rodičům maximálně vyjít vstříc, zřídila například v rámci zájmových útvarů logopedii. Děti tráví spoustu času mlčky u počítače, méně mluví a často mívají vadu řeči. V budoucí profesi by jim však tento handicap mohl vadit. Je lépe napravovat chyby hned v mládí, kdy se je daří odstraňovat s mnohem větším úspěchem než v dospělosti.

Pokud mají rodiče delší pracovní dobu a o jejich malé děti se odpoledne nemá kdo postarat, nemusejí se trápit tím, že potomci budou zahálet. Ve školní družině se zabaví a ještě naučí spoustu věcí v pracovní dílně.

Nad prospěchem dětí bdí výchovný poradce. Těm slabším pomáhá řešit jejich starosti, ve spolupráci s rodiči individuálně radí, jak výchovné nebo prospěchové problémy zvládnout. Sleduje i žáky talentované a nadané, jejich rodičům navrhuje další možnosti rozvoje. 

Rodiče, kteří svoje děti přihlásí k základní školní docházce na ZŠ Pelhřimov – Komenského, rozhodně nemusejí mít strach, že o jejich ratolesti nebude postaráno a že v dalším životě neuspějí. Spíše naopak.