Učme děti mluvit správně

Učme děti mluvit správně

Řeč je v životě člověka nedocenitelnou schopností. I přes to, že existuje řeč těla a další náznaky, které nám napovídají, co se nám náš protějšek při komunikaci snaží říct, řeč je stále nejvyužívanějším prostředkem přímé komunikace. Umět artikulovat své potřeby patří mezi důležité schopnosti člověka, bez kterých se v životě obejdeme velice těžko. Ať už si objednáváme kávu v kavárně, sedíme s přáteli v čajovně, nebo se potíme na pracovním pohovoru, bez schopnosti mluvit by většina z nás byla naprosto ztracená.

Umět mluvit se učíme už od toho nejútlejšího dětství. Rodiče nás naučí základní slabiky, ze kterých postupně skládáme slova a v průběhu předškolních let svou řeč pilujeme k dokonalosti. Předškolní věk je ale zároveň obdobím, kdy se u nás mohou začít probouzet vady řeči respektive vady výslovnosti. Když se nezasáhne včas, provází nás tento „hendikep“ i po celý život, což může mnohým z nás výrazně snižovat sebevědomí nebo způsobovat zbytečný ostych. Když neumíme správně vyslovit písmeno “r“ ve školce, považuje to naše okolí za roztomilé. Pokud ale problém přetrvává i přes školní věk, můžeme se stát terčem posměchu. Přitom stačí tak málo – navštívit s dítětem logopeda. Ne vždy však rodiče dokáží správně odhadnout, kdy je špatná výslovnost jejich dítěte ještě v pořádku, a když už je potřeba pomoc odborníka.

Mateřská školka Hulín proto zavedla logopedické třídy. Děti mohou školku navštěvovat jako jakoukoliv jinou, ale navíc mají nad sebou dohled odborníka logopeda, který sleduje vývoj jejich řeči. Kromě běžných předškolních aktivit, kterým se děti ve školce věnují, je jejich program zaměřený také na rozvoj řeči, rozšíření slovní zásoby a průpravu pro správnou výslovnost.

Rodiče si mohou s logopedem domluvit konzultaci, kde se probere řeč jejich dítěte a v případě potřeby také postup, jak výslovnost napravit. Mimo to jsou rodičům doporučována preventivní cvičení formou her, které mohou s dětmi zkoušet sami doma a předcházet tak vadám řeči.

Děti s vadami řeči a výslovnosti v České republice neustále přibývá. Někteří to připisují času, který děti tráví za tablety místo hraní s kamarády či povídání si s rodiči. Důvodů, proč tomu tak je může být mnoho. Nicméně na to naučit děti mluvit správně, není nikdy pozdě.