Učit se, hrát fotbal a volejbal

Učit se, hrát fotbal a volejbal

Základní škola Komenského v Bílovci je umístěna v komplexu dvou budov, sportu se děti mohou věnovat ve dvou tělocvičnách a na školním hřišti. Na prvním stupni jsou v každém ročníku zpravidla dvě třídy, na druhém stupni tři. Od šestého ročníku škola nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a volejbal. Ve škole v uplynulých letech proběhla řada projektů, financovaných z prostředků EU. Byly modernizovány učebny a další školní prostory. Na prvním stupni jsou ve třídách interaktivní tabule, pro moderní výuku jsou zařízené učebny informatiky, výpočetní techniky, jazyků, chemie, fyziky a přírodopisu. Další prostory jsou určeny k výuce vaření, hudební a pracovní výchovy. Dobře vybavené kabinety výpočetní technikou mají také učitelé, jsou zapojeny do sítě a k internetu.

Škola se snaží vytvářet optimální podmínky pro nadané žáky a motivuje ty, kterým se tolik nedaří. Nabízí jazykové vzdělání, vyučuje se tady angličtina, němčina a ruština, děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, environmentální výukové programy, chodit na besedy s odborníky, různé přednášky a exkurze. Žáci se pravidelně zúčastňují vědomostních soutěží, olympiád a výtvarných projektů, sportovních soutěží i projektových dnů. O kvalitní stravování se stará školní jídelna, která zajišťuje nejen obědy, ale také svačinky. Po vyučování tráví mladší děti čas ve školní družině. V rámci výuky škola spolupracuje s Kulturním centrem v Bílovci, s Klubem seniorů, s Lékárnou Modrá Hvězda, s městem Bílovec, městskou policií a domem dětí a mládeže.

Budova základní školy je situována v dolní části města Bílovec s dobrou dostupností autobusové i vlakové dopravy a je spádovým vzdělávacím zařízením pro některé okolní neúplné školy. Její součástí je malotřídka ve Staré Vsi a čtyři mateřské školy.

Žáci prvních tříd mají možnost chodit na nepovinný předmět Zábavná angličtina. Učí se tady základy tohoto dnes pro život již nezbytného jazyka hravou formou, nejprve prvňáčci začínají se základní slovní zásobou, označující barvy, čísla a zvířata a život v rodině. Poslouchají příběhy, zpívají anglické písničky a osvojují si ustálená slovní spojení. Ve druhé třídě mohou svoje vědomosti prohloubit v kroužku angličtiny v domě dětí a mládeže.