Učí se pro život

Učí se pro život

Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, byla postavena jako komplex osmnácti tříd. Ve dvou pavilonech jsou kmenové třídy, v dalších dvou školní jídelna a školní družina, a také tělocvična a dílny. Odborné učebny byly zřízeny po výuku informatiky, audiovizuální techniky, pro fyziku, chemii a hudební výchovu. Svou vlastní místnost mají i učitelé jazyků, vaření, výtvarné výchovy a administrativy. V učebně na výtvarnou výchovu je dokonce keramická pec. Čtyři pavilony jsou propojeny chodbovým koridorem, což je výhodné zejména v podzimních a zimních měsících. Kolem budov je pozemek, který patří městu a který škola využívá pro pěstitelské práce, jako dětské hřiště pro školní družinu a dopravní hřiště. Na největší části pozemku se nachází velké školní hřiště, které mohou využívat nejen školáci z Lánské, ale také jiné děti, které se učí na jiných školách. Škola je příspěvkovou organizací a zapojila se do vzdělávacího programu Učíme se pro život.

Vedení školy také razí zdravý životní styl a stravu, která pomáhá jako prevence před onemocněním. Děti se mohou zapojit i do řady sportovních aktivit v duchu hesla Vyhraj sám nad sebou! Ve škole působí speciální pedagog, který pomáhá dětem vyrovnat se s různými problémy, překonávat poruchy učení, dyslexii a dysgrafii. Na výchovného poradce se obracejí žáci i jejich rodiče, největší pomoc ale od něj dostávají v době, kdy končí školní docházku. Výchovný poradce váhajícím a nerozhodnutým dětem pomůže s volbou povolání, s vyplněním přihlášky na střední školu, vysvětlí průběh přijímacího řízení a pomůže případně i s odvoláním v případě neúspěchu. Po vyučování nebo i před ním děti chodí do školní družiny nebo do školního klubu. Proběhnou se po hřišti a vyčistí hlavu po náročném vyučování. Věnují se jim vychovatelky, které umějí vhodně navázat na školní výchovný program. Po vyučování mohou děti chodit na kroužky a nepovinné předměty, v nabídce je například florbal, aerobic, vybíjená a sborový zpěv. O děti je postaráno i po stránce výživy, školní jídelna vaří denně polévky a dvě jídla, ze kterých si malí strávníci mohou vybrat. Školní kuchařky nezapomínají ani na pitný režim a na nějakou tu svačinku v podobě ovoce, zeleninového salátu nebo malé sladkosti.