Talent je třeba rozvíjet

Talent je třeba rozvíjet

Byla by velká škoda dál nerozvíjet talent malých dětí k hudbě, tanci nebo výtvarnému umění. I když se z děvčátka nebo chlapce nestane zrovna hudební virtuos nebo taneční mistr, je užitečné se umění věnovat. Třeba jen jako krásné zálibě, která mladému člověku přinese radost a rozptýlení.

Jednou z možností, kam děti přihlásit, jsou základní umělecké školy. Základní umělecká škola Melodie, s. r. o., má sídlo v Hořicích, je soukromým zařízením a svou činnost zahájila v roce 1995. První žáci chodili do poboček v Hořicích a Miletíně, později se výuka rozšířila i do Lázní Bělohrad, Pecky a Nechanic. Školu dnes navštěvují více než tři stovky žáků, učí tady čtrnáct učitelů ve čtyřech oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém.

V hudebním oboru se děti učí hrát na různé hudební nástroje, na klavír, keyboard, kytaru, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon a trubku. Ten, kdo si neoblíbil žádný hudební nástroj, ale příroda ho obdařila hudebním sluchem a krásným silným hlasem, si může vyzkoušet zpěv. Sólový nebo sborový.

Do tanečního kroužku to táhne především děvčata. Učí se správnému držení těla, harmonii pohybu a základům tance. Většina dívek se chce věnovat modernímu tanci, svoje příznivce má i tanec klasický a lidový. A protože umět dobře tancovat znamená dobře zvládat svoje tělo a náročné taneční figury, učí se na základní škole i základy akrobacie.

Ve výtvarném kroužku děti rozvíjejí svoje schopnosti malovat a kreslit. Hodně dětí zajímá v současné době také grafika, která je velmi moderním vyjádřením uměleckého cítění. V keramické dílně se žáci učí pracovat s hrnčířským kruhem a svoje výrobky si mohu i vypálit v peci. Nejmladším oborem, který se na základní škole v Hořicích vyučuje, je literárně-dramatický. Žáci se věnují literatuře a dramatu v daleko větší míře, než to dovolují běžné školní osnovy, a společně se zapojují i do dramatické hry. Hraní rozvíjí vyjadřovací schopnosti, děti zbavuje trémy a ostychu a cvičí paměť. Společná představení jsou odměnou pro všechny. Děti i jejich učitele.

Důkazem toho, že děti výuka v Základní umělecké škole Melodie opravdu baví, je jejich umístění v soutěžích uměleckých škol. Pravidelně si odnášejí diplomy a medaile nejcennější.