Stroje vládnou době, ale kdo vládne strojům?

Stroje vládnou době, ale kdo vládne strojům?

V dnešní době, kdy světu vládnou stroje, se všechno odvíjí od toho, co stroje zjistí a naměří. Za pomoci strojů zjišťujeme, jaké bude počasí, jaký je zrovna čas, teplotu- a to jak tu venkovní či vnitřní, tak také tělesnou, tlak, nebo například frekvenci, na které naladíme naši oblíbenou rádiovou stanici.

I daleko menší věci se v našem životě řídí podle přístrojů. Displej na naší troubě nám poví, kdy je hotový oběd, lednička na kolik stupňů má být vychlazená, pračka nám předurčí jakým způsobem a jak dlouho máme prát prádlo a kontrolky svítící v autě nám říkají, co všechno, kolik a kdy naše auto potřebuje. Nebude trvat dlouho a nějaký přístroj nám bude také hlásit, kdy máme hlad a co přesně bychom měli sníst, nebo v kolik hodin si máme zajít na záchod.

To, že stroje jsou často chytřejší než lidi, se určitě každý z nás přesvědčil, když strávil u studování jejich návodu k použití a bědováním nad neúspěšnými pokusy o jejich zprovoznění často i několik hodin.

Stejně tak, jako lidi stárnou a jsou s narůstajícím věkem pomalejší a ne tak pohotoví, u strojů tomu není jinak. Každý stroj se v průběhu času opotřebovává a v důsledku toho může ztrácet na spolehlivosti. Může ukazovat přemrštěné hodnoty, nebo na hodnotách naopak ubírat a ani jedno ani druhé není dobré. Abychom se tedy vyhnuli tomu, že se budeme řídit nesprávnými či nepřesnými údaji, je třeba přístroj nechat takzvaně vykalibrovat. Málo kdo z nás ale ví, jak správně se mají jednotlivé přístroje kalibrovat a ještě méně z nás na to mají patřičné vybavení. Pro tyto případy existují kalibrační laboratoře, které se kalibrováním přístrojů zabývají. Tým kalibračních pracovníků potom provádí akreditované kalibrace elektrických veličin, frekvence, času, otáček, teploty relativní vlhkosti a tlaku. Většina laboratoří má patřičné vybavení k provádění kalibrací přímo u nich v laboratoři a některé jsou dokonce schopné provádět kalibrace přímo v provozu zákazníka.

Ač se tedy může zdát, že stroje pomalu přebírají kontrolu nad našimi životy a že jsme v jejich používání zcela ztraceni, stále zde existují lidé, kteří nad nimi vítězí.