Skryté vady ničí výrobku pověst

Skryté vady ničí výrobku pověst

Česká společnost pro nedestruktivní testování vznikla po rozdělení Československa a navazuje na činnost Československé společnosti pro NDT, založené už v roce 1956. V roce 1993 byla přijata do Evropské rady pro nedestruktivní testování – ECNDT, později transformována do Federace evropských společností pro NDT.

Smyslem její činnosti je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení. Sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou. Tomu odpovídá i její struktura.

K čemu takové nedestruktivní testování materiálu je? Nedestruktivní zkoušení materiálu je schopné zjistit vadu, její parametry nebo změřit tloušťku materiálu, aniž by došlo k jeho poškození. Testování je důležité při zjišťování skrytých vnitřních vad zejména při provozu energetického, chemického a dopravního zařízení. Tyto skryté vady totiž mohou v provozu způsobit nedozírné škody, výrobek působí jako nespolehlivý a jeho výrobce získá špatnou pověst. A to si v současné době nikdo nemůže dovolit. Proto je nedestruktivní testování tak důležité. Používají se při něm hlavně fyzikální metody, jako je magneticko-prášková, prozařování paprsky RTG a izotopy, ultrazvuková, vířivých proudů a akustických emisí.

Českou společnost pro NDT řídí pětičlenné prezídium v čele s prezidentem a výbor společnosti. V něm jsou předsedové dvanácti skupin regionálních a odborných. Regionální zastoupení mají všechny české i moravské kraje, odborné skupiny jsou v oboru Doprava, Akustická emise, Certifikace a normalizace, Netradiční metody a IČ NDT. Společnost má v současné době více než čtyři stovky individuálních členů, šestnáct kolektivních, z nichž každý má právo vysílat do orgánů a akcí deset zaměstnanců s právy individuálního člena, a dvacet firemních.

Česká společnost pro NDT spolupracuje se stejně zaměřenými společnostmi z USA, Německa, Polska, Chorvatska, Běloruska, Ruska, Maďarska, Slovinska, Jihoafrické republiky, a samozřejmě Slovenska. Společnosti si vyměňují zkušenosti a informace, odborné publikace a zúčastňují se konferencí. Významné je vzájemné uznávaní kvalifikace a certifikace.