Škola pro techniky a ekonomy

Škola pro techniky a ekonomy

Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově vznikla v roce 1994. Její historie je ale mnohem delší a souvisí s hornickou tradicí v regionu. Vznikla totiž spojením Středního odborného učiliště strojírenského se Střední školou elektrotechnickou. SOU strojírenské v Sokolově za více než třicet let své existence vychovalo tisíce odborníků pro potřeby revíru. O současné Integrované střední škole tak lze směle říci, že vychovává generaci vnuků svých prvních absolventů. Patří mezi největší střední školy v regionu a její absolventi jsou skvěle připraveni na praxi. Jde o státní školu, jejím zřizovatelem je Rada Karlovarského kraje, vzdělání na ní je bezplatné. Areál sokolovské části školy leží v centru města, v blízkosti je zastávka městské hromadné dopravy, takže je dopravně výborně dostupný.

ISŠTE Sokolov nabízí vzdělání v ekonomických, elektrotechnických, stavebních a strojírenských oborech a také v informačních technologiích.

Vzdělávací programy ekonomických oborů jsou zaměřené na veřejnou správu, ekonomiku a podnikání. Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost najdou uplatnění zejména ve státní správě a samosprávě. Cílem oboru Ekonomika a podnikání je připravit mladé lidi na profesní dráhu ekonomů, manažerů a účetních.

Po úspěšném dokončení studia elektrotechnických oborů mají absolventi nejen středoškolské technické vzdělání s maturitou, ale i znalosti, které jim umožní získat perspektivní pozice technických odborníků.

Vzdělávací program stavebních oborů nabízí čtyřleté obory Stavebnictví a Technická zařízení budov, žáci se po maturitě uplatní se na různých pozicích se stavebnictví. Učební obory Instalatér a Zedník jsou spíše pro chlapce, absolventi jsou kvalifikovanými zedníky, obkladači, montéry zateplovacích systémů a vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení. Ti nejúspěšnější mohou pokračovat v nástavbovém studiu, zaměřeném na podnikání.

Absolventi strojírenských oborů odcházejí do strojírenských podniků, hutních provozů, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství, automobilového průmyslu nebo si zakládají vlastní firmy a podnikají.

Vzdělávací program oboru Informační technologie je zaměřen na správu počítačových sítí, operační systémy, programování, počítačovou grafiku a webové aplikace.