Škola pro mladé talenty na severu Čech

Škola pro mladé talenty na severu Čech

První hudební škola byla v Jirkově otevřena v roce 1948. Šlo jen o pobočku Městské hudební školy v Chomutově, ale už o dva roky později má město svou vlastní hudební školu. Zpočátku se pravidelně vyučoval pouze hudební obor, ostatní se otvíraly podle toho, jak škola získala odborné učitele. Například taneční obor, který se v Jirkově vyučoval už v 50. letech minulého století, byl po delší odmlce obnoven až v letech devadesátých. Literárně-dramatický obor má své počátky v polovině 70. let, výtvarný obor v letech osmdesátých.

V roce 1992 škola získala větší prostory a může mladým lidem nabídnout výuku ve všech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. V roce 1993 škola získala právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stalo město Jirkov.

V současnosti má základní umělecká škola každoročně na 700 žáků.  Hudební obor je naplněn nejvíce, navštěvuje ho více než polovina z celkového počtu studentů. Škola se snaží pro studium vytvářet co nejlepší podmínky, poskytuje materiální zázemí učitelům, aby se dál vzdělávali a svým svěřencům předávali nové informace, využívali nové výukové metody a formy práce. K dispozici mají moderní výukové materiály a pomůcky, které při svých hodinách rádi využívají.

Součástí výuky je nejen příprava interních akcí a koncertů, ale také prezentace na veřejnosti. Každým rokem žáci vystupují v době před vánočními svátky v domovech důchodců, podílejí se na Jirkovském Adventu, taneční obor chystá předtančení na plesy, flétnový soubor hraje na svatbách na Červeném Hrádku, smíšený pěvecký sbor jezdí na soutěže a účastní se charitativních akcí. Děti a mladí lidé z celé republiky přijíždějí na festival Jirkovský Písňovar. Dalšími celorepublikovými akcemi jsou soutěže Jirkovské klávesy a Jirkovská paleta, určené pro hráče na klávesové nástroje a mladé výtvarníky.

Škola v Jirkově už několik let spolupracuje s italským režisérem Furlanem, který působí v německém kulturním středisku Centro Arte Monte Onore. V romantickém prostředí bývalého zámku tento režisér spolu se svými studenty vytváří masky a kostýmy ve stylu italské Commedia dell’arte a prezentuje je na divadelních představeních. Velkou zkušeností je pro naše studenty spolupráce s uměleckou školou v německém Oederanu a příprava koncertů pro občany partnerského města Brand-Erbisdorf.