Škola pro celou rodinu

Škola pro celou rodinu

Přáli byste si, aby vaše děti chodily do školy s rodinnou atmosférou, kde je o ně postaráno i po vyučování? Bydlíte v Jablonci nad Nisou nebo jeho okolí? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, potom je pro vás správnou volbou Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín. Jak už název naznačuje, škola je umístěna ve třech budovách v různých částech města. A to ve Vrkoslavicích a v Kokoníně. Když děti dokončí 1. stupeň vzdělávání, rodiče nemusejí hledat novou školu, dítě automaticky přejde na druhý stupeň, jen bude docházet do jiné budovy.

Vedení školy usiluje o modernizaci výuky, pro děti je určena jak počítačová učebna, tak oblíbené interaktivní tabule ve třídách. Děti mají moderní věci, a zvláště ty s výpočetní technikou spojené, velmi rády. Ve svých zájmech mohou pokračovat i odpoledne, po skončení vyučování. V nabídce jsou různé kroužky, zaměřené sportovně nebo umělecky. Na své si přijdou i jazykově nadané děti, které mohou chodit na fakultativní hodiny angličtiny.

Rodiče se nemusejí obávat ani o správnou výživu svých ratolestí. Jak ukazuje jídelníček, jsou jídla ve školní jídelně chutná, pestrá a zdravá. Děti navíc dostávají spoustu vitamínů v ovoci a zelenině.

Školu v loňském roce navštěvovalo téměř 340 žáků, z demografických průzkumů vyplývá, že počet prvňáčků i nadále poroste. Škola s tímto trendem počítá a na budoucnost se chystá již dnes. O tom, jak se jí to daří, se mohou rodiče přesvědčit na dnech otevřených dveří, které bývají zpravidla v polovině ledna. Další informace se dají najít na internetu, kde se dozvíte i o aktuálních akcích, určených nejen pro děti, ale i pro rodiče. Jsou to například taneční zábavy, pořádané v sokolovně, které navázaly na tradici plesů. Jak již bylo naznačeno, škola dbá na rodinné prostředí, a proto jsou na školních aktivitách vítáni všichni – děti, rodiče a třeba i prarodiče.