Rodiče i studenti jsou online

Rodiče i studenti jsou online

Ve městě Stříbro sídlí dnes škola, poskytující středoškolské vzdělání, v moderní budově v severní části města. Je vybavená moderními učebními pomůckami, dvěma počítačovými učebnami, učebnou pro výuku písemné elektronické komunikace a učebnou ICT pro výuku cizích jazyků. Všechny školní počítače jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu a budova je pokryta WiFi signálem, takže se studenti mohou připojovat k internetu i ze svým mobilních telefonů. Škola je moderní i jinak, využívá informační systém Bakaláři pro evidenci a klasifikaci, prostřednictvím kterého jsou rodiče informováni o tom, jak si jejich dítě při studiu vede. Informační systém je propojen s čipovým systémem, umístěným ve vstupu do budovy. Rodiče tak mohou zkontrolovat, zda jejich syn nebo dcera do školy dorazili. Online se přes internet objednávají jídla ve školní jídelně, každý den ze dvou variant.

Dobře vybavená je školní tělocvična a posilovna, ve volném čase o přestávkách se studenti mohou protáhnout a uvolnit hrou stolního tenisu nebo fotbálku v suterénu. Školu navštěvují převážně mladí lidé ze Stříbra, okolí Tachova a Plané, odkud je výborné dopravní spojení. Mohou se ucházet o studium na gymnáziu nebo obchodní akademii.

Vzdělávací program pro gymnázium je zaměřen na kvalitní všestranné vzdělání, umožňující pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Od šestého ročníku osmiletého gymnázia si studenti mohou vybrat profilaci podle svých zájmů a budoucího profesního zaměření. Jsou to volitelné semináře, jako je například jazyková konverzace, literární seminář, přírodovědný seminář a další. Od prvního ročníku se studenti učí jeden cizí jazyk, od druhého dva světové jazyky. Děti, které na gymnázium přijdou z prvního stupně základní školy, čeká spousta informací z rozsahu učiva druhého stupně a volba volitelných předmětů od sekundy. Rozhodnout se o budoucnosti v tak útlém věku je někdy složité, rodiče se však nemusejí obávat, že jde o volbu konečnou. Ti žáci, kteří tempo gymnázia nezvládnou, se mohou vrátit zpět na základní školu, případně po absolvování kvarty přejít na jinou střední školu.

Obchodní akademie poskytuje odborné vzdělání v ekonomické oblasti, službách a cestovním ruchu. Studenti se naučí nejen cizí jazyky, ale také pracovat s počítačem, psát na klávesnici deseti prsty, osvojí si základy účetnictví a psaní hospodářské korespondence. Pokud nepokračují v dalším studiu na vysoké škole, nacházejí uplatnění v cestovních kancelářích a agenturách, v hotelech, turistických informačních centrech, v bankách, spořitelnách, pojišťovnách a směnárnách, případně v soukromých firmách.