Proč jsou ekoškolky důležité

Proč jsou ekoškolky důležité

Snad každý zná rčení, že starého psa novým trikům nenaučíš. Také se říká, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. A vskutku, v tom, jak o světě smýšlíme, jak se k němu chováme a jaké máme zvyky se nejvíce odráží to, v čem jsme byli vychovaní a s čím jsme se setkali jako malí. Proto mají v dnešní době své nezastupitelné místo ekoškolky, protože právě v nich vyrůstající generace je budoucnost této planety a je potřeba, aby se k ní uměla chovat šetrně a ohleduplně.

A co tedy přesně ekoškolky a ekoškoly jsou? V podstatě se jedná o program pro mateřské, základní i střední školy do kterého se však nezapojují jen školy samotné tedy učitelé a děti ale i rodiče a místní komunita. Jejím cílem není jenom vzdělání dětí, což je samozřejmě na prvním místě, ale také změna prostředí k lepšímu. Děti se kromě všech základních znalostí a dovedností, které se musí naučit v každé školce nebo škole učí více také o světě kolem sebe a o tom, jak se k němu chovat.

V praxi taková školka může vpadat tak, že děti chodí častěji do přírody, s tím, že se učitelky snaží, aby nechodili pouze na betonová hřiště za budovou, ale berou děti i do lesa nebo na louku. Na zahradě školky také většinou najdete záhonek s rostlinami, kdy se děti podílí na jejich sázení a péči o ně a uvědomují si tak hodnotu toho co vypěstují. Často také děti pomáhají vychovatelkám s přípravou svačinek a ve školce se dbá na zdravé stravování a dostatek ovoce a zeleniny. Soutěže ve sběru odpadu už nikoho nepřekvapí, avšak dílničky, kde se učí tento materiál využívat a dávají mu druhou šanci jsou jedinečné. Program se vyplácí i školce samotné, tím, že dbá na to, kolik tiskne papíru na pracovní listy, spotřebuje vody nebo produkuje odpadů v konečném důsledku může i ušetřit. A děti se kromě základního vzdělání naučí také to, že i jejich chování může ovlivnit svět kolem nic a že má smysl se chovat k zemi zodpovědně.