Probudíme talent vašich dětí

Probudíme talent vašich dětí

Když se v Kroměříži blížíte k budově základní umělecké školy, už zdálky se k vám nesou tóny nejrůznějších nástrojů – klavír, trumpety, bicí a zpěv. Nachází se v barokních prostorách krásné budovy v centru města. Děti i další návštěvníci v ní cítí tu výjimečnou atmosféru.

Na hudební obor dochází více než 900 žáků k 57 učitelům. Učí se hrát na klasické nástroje jako je klavír, varhany, housle, viola, trubka, tuba, hoboj, zobcová flétna a kytara, i na nástroje využívané v moderní populární hudbě jako je saxofon, elektrická kytara, elektrické klávesy a bicí. Na pěveckou hlasovou výchovu docházejí nadějní zpěváci, novinkou je hra na cembalo.

Kdo se naučí svůj nástroj ovládat, může se zařadit do činnosti některého z mnoha souborů. Do Smyčcového orchestru, Smyčcového souboru, Dechového orchestru, Souboru zobcových fléten, nebo do jazzového orchestru. Činnost v souboru nebo orchestru je vstupní branou na domácí i zahraniční vystoupení a hudební soutěže. Hudební vzdělání dostane na základní umělecké škole v Kroměříži každý, kdo má o obor zájem a má k němu předpoklady. Záleží na každém, jak se svými dovednostmi naloží. Někdo bude hrát a zpívat jen pro vlastní potěšení, jiný se může stát amatérským nebo dokonce profesionálním hudebníkem.

Literárně dramatický obor je určený pro budoucí herce, režiséry, scénáristy, ale i divadelní amatéry nebo pro poučené diváky. U žáků oboru se prostřednictvím her a cvičení rozvíjí uvolnění, soustředěnost, spontánnost, sebekázeň, tvořivost a samostatnost. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, spolupráci na společném díle, zbavují se zábran a trémy, jsou vychovávány v lásce k divadlu, k dramatickému textu, k pokoře při herecké i jiné tvůrčí práci.

Taneční obor je nejmladším na ZUŠ Kroměříž. Jeho studenti úzce spolupracují s výtvarným oborem na přípravě kostýmů a scén, včetně světelných efektů. Osvojují si základy klasické taneční techniky, lidového i současného tance.