Práce tanečníka není pro každého

Práce tanečníka není pro každého

Tančit na špičkách jako labuť, oblečená do nadýchané sukýnky, pohybovat se elegantně a lehce – to je snem řady dívenek. Samozřejmě ne každá se tanci bude věnovat profesionálně, protože kromě talentu a fyzických dispozic musí mít adeptka nebo adept také odhodlání na sobě tvrdě pracovat. A o tom, že práce tanečníka je nelehká, není třeba nikoho dlouho přesvědčovat.

Ti, kteří se pro studium tance přece jen rozhodnou, se mohou ke studiu hlásit na některou z tanečních konzervatoří. Studium tance nabízejí státní, soukromé i církevní školy. Například Taneční konzervatoř Brno poskytuje bezplatné osmileté souběžné odborné taneční a všeobecné vzdělání.

Absolventi konzervatoří mohou pokračovat v dalším studium na některé z vysokých škol tanečního, dramatického, filologického a filosofického zaměření. Čeká je profese tanečního umělce nebo tanečního pedagoga. Všeobecné vzdělání je zaměřeno zejména na oblast kultury, jeho součástí je i studium dvou cizích jazyků. Je ukončeno maturitní a absolventskou zkouškou, při níž žáci získávají střední odborné a vyšší odborné vzdělání.

Přihlášky ke studiu se přijímají do konce listopadu, talentové zkoušky probíhají v lednu. Hlásit se mohou děti s ukončenou 5. třídou základní školy, to znamená ve věku kolem 11 až 12 let. Ke studiu musí mít zejména tělesné a zdravotní předpoklady, musí mít pro tanec talent, dobře vnímat hudbu a její rytmus. Děti, a zejména dívky, by měly mít štíhlou až křehkou postavu, spíše menší nebo maximálně střední výšku a příjemný vzhled. Není nutné, aby se už před začátkem studia na konzervatoři věnovaly baletu nebo hře na klavír. Přijímací zkoušky jsou náročné. Nejprve děti předstupují před pětičlennou komisi, která hodnotí jejich tělesnou stavbu a proporcionalitu, stavbu trupu, pružnost páteře a schopnost vytočit kyčelní klouby. Do druhé části postupují jen ti, kteří získají dostatečný počet bodů. Ve druhé části zkoušky se fyzické dispozice a předpoklady pro studium tance posuzují podrobněji, žáci musí předvést, jak umí skákat, jak se dokáží vyrovnat s tanečními kroky, musí improvizovat na hudbu a ukázat krátkou hereckou ukázku. Ve třetí části zkoušky uchazeči o studium prokazují smysl pro rytmus, hudební sluch, všeobecný kulturní přehled a základní orientaci v hudbě.