Po vyučování na kroužky

Po vyučování na kroužky

Svět kolem nás se neustále mění, jedna z věcí, která zůstává stále stejná, je touha člověka po vzdělání, po nových informacích, po získání dovedností a osvojení si něčeho neobvyklého. Zatímco kdysi děti vyrůstaly spolu s rodinou, na jejich výchovu dohlížely hlavně matky, které zůstávaly v domácnosti, dnes se situace změnila v tom, že ženy mají svou pracovní kariéru a dětem se věnují intenzivně zpravidla jen po dobu mateřské dovolené. Potom se vracejí zpět ke své práci a děti odevzdávají do péče vychovatelek v mateřských školách. Uvědomují si však, stejně jako jejich matky a babičky, že výchova malého človíčka ho ovlivní na celý život. To, co se v prvních letech ve výchově pokazí, se později jen těžko napravuje. Takže najít pro svoje dítě mateřskou školu, která mu vytvoří podobné zázemí, jako má v rodině, a podmínky k vzdělání, je velmi důležité. Vychovatelky by měly svou práci vnímat jako poslání, dětem věnovat veškerou pozornost, věnovat se jim s ohledem na jejich individualitu a všestranně je podporovat. Naštěstí tomu tak ve většině případů opravdu je a děti po několika letech strávených ve školce bez problémů přecházejí na základní školu, aniž by jim to působilo nějaké problémy.

Základní škola na dítě klade mnohem vyšší nároky než mateřská. Tam si děti hlavně hrály, vše bylo pomalejší a klidnější. Ve škole si chlapci a holčičky uvědomují první starosti a povinnosti. Do školy musejí chodit včas, musejí mít nachystané všechny potřebné věci, učebnice, pomůcky na výtvarnou i pracovní výchovu, nesmějí zapomenout cvičky a úbor na hodinu tělocviku. Rodiče se pochopitelně na přípravě do školy podílejí, ale přece jen poměrně velký díl zodpovědnosti leží na dítěti.

Výuka probíhá podle stanovených učebních osnov, přesto se každá škola snaží nabídnout něco jiného než ty ostatní, aby si rodiče a jejich ratolesti získala. Důležitá je například nabídka mimoškolních kroužků. Děti mají vyučování přece jen kratší než jejich rodiče pracovní dobu a je velmi důležité, jak tento svůj volný čas naplní. Základní škola Hrádek je v tomto směru velmi vstřícná, odpolední zaměstnání nabízí kromě pátku každý všední den. Děti mohou chodit na ruční práce, hravou němčinu, sebeobranu, flétnu, na tvořivou dílnu nebo do sportovního či dramatického kroužku.